Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP - GAS


LỊCH SỬ GIÁ


STT Ngày Giá Tham Chiếu +/- (*) % (*) Đóng Cửa (*) Khối Lượng Mở Cửa (*) Cao Nhất(*) Thấp Nhất(*) Giao Dịch Thỏa Thuận Nước Ngoài Mua Nước Ngoài Bán
#1 01-10-2020 71.30 1.10 1.54% 72.40 252,570 71.50 72.40 71.50 0 12,910 2,700
#2 30-09-2020 71.50 -0.20 -0.28% 71.30 615,450 71.50 72 71.30 0 35,850 505,980
#3 29-09-2020 72.20 -0.50 -0.69% 71.50 1,073,200 72.20 73 71.50 0 35,850 505,980
#4 28-09-2020 73.10 -0.90 -1.23% 72.20 417,070 73.10 73.50 72.20 0 4,410 165,880
#5 25-09-2020 73.50 -0.40 -0.54% 73.10 459,680 73.50 73.60 72.60 0 54,720 15,190
#6 24-09-2020 72.70 0.80 1.10% 73.50 820,660 72.70 73.80 72.40 0 187,200 32,480
#7 23-09-2020 71.90 0.80 1.11% 72.70 823,090 72.50 73.50 72.20 0 336,600 342,160
#8 22-09-2020 72.80 -0.90 -1.24% 71.90 821,590 72.50 72.90 71.90 0 8,310 453,560
#9 21-09-2020 72.50 0.30 0.41% 72.80 939,720 72.90 73.60 72.10 0 20,100 403,430
#10 18-09-2020 71.70 0.80 1.12% 72.50 373,220 72.20 72.70 71.60 0 6,390 100,000
#11 17-09-2020 72 -0.30 -0.42% 71.70 398,140 72.50 72.80 71.70 0 12,140 123,400
#12 16-09-2020 72.30 -0.30 -0.41% 72 353,430 72.40 73 72 0 3,320 51,300
#13 15-09-2020 71.40 0.90 1.26% 72.30 727,700 72.20 72.30 71.40 100,000 122,940 362,020
#14 14-09-2020 71.80 -0.40 -0.56% 71.40 557,430 72 72.50 71.40 0 38,060 313,650
#15 11-09-2020 72 -0.20 -0.28% 71.80 264,100 71.70 72.50 71.30 0 41,060 81,130
#16 10-09-2020 71.70 0.30 0.42% 72 620,770 72.50 72.90 71.90 0 106,590 304,200
#17 09-09-2020 72 -0.30 -0.42% 71.70 740,970 71 72 70.90 0 60,110 173,150
#18 08-09-2020 72 0 0% 72 663,940 72 73.30 72 0 60,110 173,150
#19 07-09-2020 74.60 -2.60 -3.49% 72 1,336,130 74.40 74.40 72 0 135,930 130,340
#20 04-09-2020 75.80 -1.20 -1.58% 74.60 937,330 74.10 75.20 74.10 0 363,460 394,730
#21 03-09-2020 75.40 0.40 0.53% 75.80 587,250 76 76.20 75.30 0 160,100 12,570
#22 01-09-2020 74.10 1.30 1.75% 75.40 844,110 74.10 75.50 73.80 0 178,100 28,700
#23 31-08-2020 74.20 -0.10 -0.13% 74.10 549,950 74.40 75 73.50 0 9,650 9,790
#24 28-08-2020 73 1.20 1.64% 74.20 1,011,700 74 75 73.10 0 21,180 4,000
#25 27-08-2020 73.50 -0.50 -0.68% 73 501,290 73.40 73.40 72.50 0 480 177,780
#26 26-08-2020 73.80 -0.30 -0.41% 73.50 431,210 74 74.40 73.50 0 1,420 44,020
#27 25-08-2020 73 0.80 1.10% 73.80 722,600 73.20 74.50 73.20 0 5,950 41,990
#28 24-08-2020 72 1 1.39% 73 638,880 72.20 73.50 72.20 0 25,380 15,060
#29 21-08-2020 71 1 1.41% 72 494,700 71.20 72.10 71.10 0 10,780 125,380
#30 20-08-2020 72.10 -1.10 -1.53% 71 444,340 71.90 72.20 71 0 4,400 69,340
#31 19-08-2020 71.90 0.20 0.28% 72.10 224,530 72 72.30 71.80 0 34,280 2,800
#32 18-08-2020 72 -0.10 -0.14% 71.90 297,780 73 73 71.50 78,000 22,560 14,360
#33 17-08-2020 72.30 -0.30 -0.41% 72 460,890 72 72.40 71.20 0 2,160 10,650
#34 14-08-2020 72.60 -0.30 -0.41% 72.30 870,730 72 72.80 71.80 0 519,010 90,410
#35 13-08-2020 71.20 1.40 1.97% 72.60 951,630 71.50 72.90 71.50 0 317,510 238,450
#36 12-08-2020 70 1.20 1.71% 71.20 973,330 70.50 71.60 70 0 320,820 183,370
#37 11-08-2020 70.50 -0.50 -0.71% 70 550,870 70.50 70.80 69.70 0 80,360 87,800
#38 10-08-2020 70.20 0.30 0.43% 70.50 469,290 70.30 71.10 70.20 0 46,170 57,670
#39 07-08-2020 69.50 0.70 1.01% 70.20 571,770 69.50 70.70 69.20 0 174,270 2,660
#40 06-08-2020 68.60 0.90 1.31% 69.50 640,610 68.50 69.80 68.40 0 99,520 40,410
#41 05-08-2020 68.10 0.50 0.73% 68.60 566,050 68.10 68.90 67.80 0 51,390 144,440
#42 04-08-2020 67.20 0.90 1.34% 68.10 387,300 68.50 68.50 67.70 0 86,380 3,650
#43 03-08-2020 65.50 1.70 2.60% 67.20 536,220 65.30 67.50 65.20 0 198,670 109,740
#44 31-07-2020 65.50 0 0% 65.50 314,230 64.50 65.50 63.80 0 52,190 28,590
#45 30-07-2020 63.50 2 3.15% 65.50 417,700 67.90 67.90 64.50 0 94,750 205,390
#46 29-07-2020 67.80 -4.30 -6.34% 63.50 777,530 65.10 66.60 63.30 0 94,750 205,390
#47 28-07-2020 64 3.80 5.94% 67.80 683,540 66 67.80 64 0 151,940 187,930
#48 27-07-2020 68.30 -4.30 -6.30% 64 1,319,680 64.20 69 63.80 0 195,420 3,600
#49 24-07-2020 71.10 -2.80 -3.94% 68.30 1,173,440 71.10 71.50 67.50 100,000 71,230 423,590


(*) Số liệu đã điều chỉnh


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357