Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - KBC


LỊCH SỬ GIÁ


STT Ngày Giá Tham Chiếu +/- (*) % (*) Đóng Cửa (*) Khối Lượng Mở Cửa (*) Cao Nhất(*) Thấp Nhất(*) Giao Dịch Thỏa Thuận Nước Ngoài Mua Nước Ngoài Bán
#1 01-10-2020 14.20 0.10 0.70% 14.30 1,899,380 14.30 14.35 14.15 0 59,160 4,570
#2 30-09-2020 13.95 0.25 1.79% 14.20 2,314,850 13.95 14.20 13.95 700,000 57,040 80,500
#3 29-09-2020 14.30 -0.35 -2.45% 13.95 2,821,550 14.35 14.40 13.90 0 150,890 26,700
#4 28-09-2020 14.20 0.10 0.70% 14.30 2,170,650 14.20 14.30 14.10 0 84,250 0
#5 25-09-2020 14.30 -0.10 -0.70% 14.20 1,616,140 14.30 14.30 14.10 700,000 0 70,280
#6 24-09-2020 14.40 -0.10 -0.69% 14.30 2,498,870 14.30 14.40 14.15 0 1,320 17,810
#7 23-09-2020 13.90 0.50 3.60% 14.40 4,622,630 14.20 14.50 14.15 0 12,120 1,461,870
#8 22-09-2020 13.85 0.05 0.36% 13.90 2,435,550 13.85 13.90 13.70 0 5,980 655,050
#9 21-09-2020 13.65 0.20 1.47% 13.85 3,046,950 13.70 13.95 13.65 6,252,000 61,820 200,000
#10 18-09-2020 13.65 0 0% 13.65 1,883,560 13.60 13.70 13.55 0 11,370 740,760
#11 17-09-2020 13.65 0 0% 13.65 1,309,590 13.70 13.75 13.50 0 12,500 324,260
#12 16-09-2020 13.50 0.15 1.11% 13.65 2,417,320 13.55 13.75 13.50 0 87,360 1,078,760
#13 15-09-2020 13.55 -0.05 -0.37% 13.50 1,895,160 13.65 13.70 13.50 0 45,040 534,790
#14 14-09-2020 13.80 -0.25 -1.81% 13.55 2,919,290 13.80 13.80 13.50 0 402,050 1,928,730
#15 11-09-2020 13.75 0.05 0.36% 13.80 2,608,100 13.70 13.80 13.50 0 52,780 689,200
#16 10-09-2020 13.70 0.05 0.37% 13.75 2,289,760 13.85 13.95 13.75 0 77,880 232,040
#17 09-09-2020 13.65 0.05 0.37% 13.70 1,709,970 13.65 13.70 13.60 900,000 551,250 50,700
#18 08-09-2020 13.45 0.20 1.49% 13.65 1,633,950 13.55 13.65 13.45 0 551,250 50,700
#19 07-09-2020 13.60 -0.15 -1.10% 13.45 2,010,660 13.75 13.75 13.45 0 52,920 416,900
#20 04-09-2020 13.45 0.15 1.12% 13.60 3,654,190 13.30 13.65 13.25 0 468,470 457,610
#21 03-09-2020 13.65 -0.20 -1.47% 13.45 4,542,010 13.70 13.80 13.40 0 382,570 2,052,880
#22 01-09-2020 13.70 -0.05 -0.37% 13.65 2,167,350 13.70 13.80 13.55 0 107,590 425,390
#23 31-08-2020 13.95 -0.25 -1.79% 13.70 1,933,260 14.10 14.15 13.70 0 12,000 544,370
#24 28-08-2020 13.95 0 0% 13.95 1,432,490 14.10 14.15 13.95 0 2,300 29,510
#25 27-08-2020 13.90 0.05 0.36% 13.95 1,190,000 13.90 14.15 13.90 0 100 292,620
#26 26-08-2020 13.80 0.10 0.72% 13.90 2,187,810 13.80 14.20 13.70 0 15,940 11,080
#27 25-08-2020 13.90 -0.10 -0.72% 13.80 1,518,040 13.95 14.10 13.80 0 13,580 71,240
#28 24-08-2020 13.80 0.10 0.72% 13.90 1,677,480 13.90 13.95 13.80 0 50,820 28,000
#29 21-08-2020 13.55 0.25 1.85% 13.80 1,939,930 13.60 13.85 13.60 0 34,810 43,500
#30 20-08-2020 13.60 -0.05 -0.37% 13.55 1,946,110 13.50 13.75 13.50 0 0 145,090
#31 19-08-2020 13.45 0.15 1.12% 13.60 1,748,140 13.45 13.80 13.45 0 27,610 82,460
#32 18-08-2020 13.50 -0.05 -0.37% 13.45 1,099,430 13.35 13.60 13.35 0 14,180 85,920
#33 17-08-2020 13.40 0.10 0.75% 13.50 1,288,760 13.50 13.55 13.30 0 16,960 4,900
#34 14-08-2020 13.70 -0.30 -2.19% 13.40 2,195,830 13.60 13.75 13.30 0 500 422,380
#35 13-08-2020 13.55 0.15 1.11% 13.70 2,131,890 13.60 13.70 13.50 100,000 86,380 592,340
#36 12-08-2020 13.60 -0.05 -0.37% 13.55 1,577,260 13.70 13.70 13.40 0 214,350 101,610
#37 11-08-2020 13.65 -0.05 -0.37% 13.60 1,475,900 13.75 13.80 13.55 0 2,400 343,440
#38 10-08-2020 13.30 0.35 2.63% 13.65 2,256,360 13.40 13.95 13.40 0 61,450 25,660
#39 07-08-2020 13.20 0.10 0.76% 13.30 1,244,750 13.20 13.30 13.10 0 42,650 6,000
#40 06-08-2020 13.20 0 0% 13.20 1,604,510 13.05 13.40 13 0 391,460 34,000
#41 05-08-2020 13.05 0.15 1.15% 13.20 1,687,530 13 13.30 12.90 0 71,290 6,900
#42 04-08-2020 12.90 0.15 1.16% 13.05 1,326,010 13 13.20 12.95 0 76,860 100,210
#43 03-08-2020 12.40 0.50 4.03% 12.90 2,127,590 12.60 12.95 12.45 0 492,710 52,110
#44 31-07-2020 12.85 -0.45 -3.50% 12.40 2,449,810 12.40 12.70 12.35 0 89,910 164,840
#45 30-07-2020 12.95 -0.10 -0.77% 12.85 1,317,410 12.90 13.10 12.85 0 942,810 69,630
#46 29-07-2020 13.25 -0.30 -2.26% 12.95 3,155,820 12.80 13.10 12.60 0 942,810 69,630
#47 28-07-2020 12.70 0.55 4.33% 13.25 2,580,200 12.90 13.35 12.60 0 306,130 355,860
#48 27-07-2020 13.50 -0.80 -5.93% 12.70 3,911,580 12.80 13.15 12.60 0 894,050 600
#49 24-07-2020 14.40 -0.90 -6.25% 13.50 4,211,520 14.30 14.55 13.40 0 20 469,530


(*) Số liệu đã điều chỉnh


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357