Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 - NT2


LỊCH SỬ GIÁ


STT Ngày Giá Tham Chiếu +/- (*) % (*) Đóng Cửa (*) Khối Lượng Mở Cửa (*) Cao Nhất(*) Thấp Nhất(*) Giao Dịch Thỏa Thuận Nước Ngoài Mua Nước Ngoài Bán
#1 01-10-2020 23 0.30 1.30% 23.30 142,240 23.20 23.30 23.15 0 4,150 0
#2 30-09-2020 23.20 -0.20 -0.86% 23 129,100 23.20 23.25 23 0 0 500
#3 29-09-2020 23.50 -0.20 -0.85% 23.20 234,050 23.50 23.50 23.20 0 0 11,190
#4 28-09-2020 23.60 -0.10 -0.42% 23.50 182,870 23.60 23.70 23.45 0 0 3,600
#5 25-09-2020 23.55 0.05 0.21% 23.60 76,390 23.55 23.70 23.35 0 3,110 5,650
#6 24-09-2020 23.70 -0.15 -0.63% 23.55 82,380 23.75 23.80 23.55 0 100 10,870
#7 23-09-2020 23.60 0.10 0.42% 23.70 115,970 23.60 23.75 23.60 0 40,090 4,510
#8 22-09-2020 23.50 0.10 0.43% 23.60 165,770 23.50 23.70 23.40 0 44,700 620
#9 21-09-2020 23.50 0 0% 23.50 121,060 23.40 23.60 23.40 0 19,730 1,050
#10 18-09-2020 23.85 -0.35 -1.47% 23.50 277,740 23.85 23.90 23.45 0 500 0
#11 17-09-2020 23.80 0.05 0.21% 23.85 406,430 23.80 24 23.65 250,000 8,550 12,780
#12 16-09-2020 23.95 -0.15 -0.63% 23.80 119,130 23.95 23.95 23.75 0 4,650 48,530
#13 15-09-2020 24.20 -0.25 -1.03% 23.95 637,930 24.35 24.40 23.80 0 4,650 48,530
#14 14-09-2020 23.75 0.45 1.89% 24.20 708,330 23.70 24.20 23.70 0 87,760 8,280
#15 11-09-2020 23.35 0.40 1.71% 23.75 599,310 23.40 23.75 23.15 0 10,280 0
#16 10-09-2020 22.90 0.45 1.97% 23.35 292,120 23 23.45 22.90 0 25,680 0
#17 09-09-2020 22.85 0.05 0.22% 22.90 120,010 22.85 22.95 22.75 0 40,740 0
#18 08-09-2020 22.75 0.10 0.44% 22.85 160,010 22.70 22.85 22.65 0 40,740 0
#19 07-09-2020 22.95 -0.20 -0.87% 22.75 114,380 23 23 22.65 0 9,350 0
#20 04-09-2020 23 -0.05 -0.22% 22.95 252,500 22.60 22.95 22.60 0 117,780 300
#21 03-09-2020 22.80 0.20 0.88% 23 195,400 22.90 23 22.65 0 93,320 5,860
#22 01-09-2020 22.65 0.15 0.66% 22.80 179,240 22.50 22.85 22.40 0 63,850 2,570
#23 31-08-2020 22.90 -0.25 -1.09% 22.65 217,370 22.90 22.90 22.50 0 42,120 4,220
#24 28-08-2020 22.85 0.05 0.22% 22.90 263,980 23 23.40 22.90 0 51,110 500
#25 27-08-2020 22.80 0.05 0.22% 22.85 177,290 22.85 22.85 22.60 0 95,610 4,160
#26 26-08-2020 22.60 0.20 0.89% 22.80 366,610 22.45 22.80 22.40 0 101,320 13,000
#27 25-08-2020 22.80 -0.20 -0.88% 22.60 205,600 22.80 22.85 22.50 0 43,850 19,280
#28 24-08-2020 22.65 0.15 0.66% 22.80 233,190 22.80 22.90 22.50 0 42,250 2,060
#29 21-08-2020 21.95 0.70 3.19% 22.65 751,450 21.90 22.70 21.85 0 55,990 850
#30 20-08-2020 21.90 0.05 0.23% 21.95 171,130 21.95 22 21.85 0 73,010 1,080
#31 19-08-2020 21.75 0.15 0.69% 21.90 186,190 21.60 21.90 21.60 0 15,330 880
#32 18-08-2020 21.70 0.05 0.23% 21.75 149,280 21.70 21.75 21.65 0 25,120 0
#33 17-08-2020 21.70 0 0% 21.70 105,170 21.70 21.80 21.55 0 3,880 10,950
#34 14-08-2020 21.95 -0.25 -1.14% 21.70 138,720 21.90 21.90 21.60 500,000 570 15,670
#35 13-08-2020 21.60 0.35 1.62% 21.95 282,700 21.65 22 21.60 0 1,890 6,670
#36 12-08-2020 21.60 0 0% 21.60 190,740 21.60 21.65 21.40 0 30,700 2,430
#37 11-08-2020 21.80 -0.20 -0.92% 21.60 354,300 21.90 21.90 21.40 0 63,100 6,070
#38 10-08-2020 21.85 -0.05 -0.23% 21.80 248,500 22.20 22.20 21.80 0 14,240 10,410
#39 07-08-2020 21.75 0.10 0.46% 21.85 529,510 21.60 21.85 21.55 0 300,000 7,740
#40 06-08-2020 21.65 0.10 0.46% 21.75 524,150 21.65 21.75 21.35 130,000 300,450 27,200
#41 05-08-2020 21 0.65 3.10% 21.65 432,950 20.95 21.85 20.90 200,000 302,510 172,370
#42 04-08-2020 20.55 0.45 2.19% 21 383,310 20.90 21 20.60 0 1,210 167,000
#43 03-08-2020 20.35 0.20 0.98% 20.55 300,190 20.05 20.65 20.05 0 30,180 118,400
#44 31-07-2020 20.50 -0.15 -0.73% 20.35 103,520 20 20.60 20 0 270 13,400
#45 30-07-2020 20.50 0 0% 20.50 88,840 20.80 20.80 20.40 0 80,590 22,620
#46 29-07-2020 20.95 -0.45 -2.15% 20.50 488,960 20.80 20.80 20 0 80,590 22,620
#47 28-07-2020 20.20 0.75 3.71% 20.95 246,620 20 21 20 0 32,770 0
#48 27-07-2020 21 -0.80 -3.81% 20.20 514,600 19.90 20.80 19.70 0 111,060 12,720
#49 24-07-2020 21.70 -0.70 -3.23% 21 559,390 21.20 21.60 20.40 0 16,970 24,290


(*) Số liệu đã điều chỉnh


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357