Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Ngành Thép - ^THEP


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015
Doanh Thu Thuần 41,120,910 33,524,970 32,176,540 30,763,384 27,184,800
Giá Vốn Hàng Bán 35,515,429 28,577,833 26,305,328 26,797,041 24,595,481
Lợi Nhuận Gộp 5,605,480 4,947,133 5,871,207 3,966,343 2,589,319
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 696,078 578,026 502,300 558,070 627,678
     Trong đó: Chi phí lãi vay 481,089 559,945 423,369 486,570 431,210
Chi phí bán hàng 807,646 794,626 694,814 632,669 550,512
Chi phí quản lý doanh nghiệp 824,723 742,570 662,732 772,203 946,127
Tổng Chi phí hoạt động 2,328,447 2,115,222 1,859,846 1,962,942 2,124,317
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 233,962 134,415 281,183 217,796 219,530
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 3,610,376 3,047,941 4,492,104 2,077,747 591,779
Lợi nhuận khác 73,785 -15,649 26,162 -12,064 2,891
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 3,684,162 3,032,294 4,518,581 2,065,682 594,674
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 484,790 449,746 687,281 353,148 249,956
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 8,706 -31,240 -36,803 -8,783 -33
Lợi ích của cổ đông thiểu số 29,366 19,141 40,622 17,417 -7,719
Tổng Chi phí lợi nhuận 522,862 437,647 691,100 361,782 242,204
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3,190,665
(0)
2,613,788
(0)
3,868,106
(0)
1,721,319
(0)
344,751
(0)
Khối Lượng 2,584,651,999 2,599,451,999 2,438,837,762 2,424,125,000 2,179,220,683
Giá Cuối Kỳ 14.7 13.2 10.7 8.5 7.7
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
2,537.2
(5,042.1)
1,878.5
(3,978.7)
1,535.6
(3,431.3)
764.5
(2,177.6)
398.0
(1,829.1)
PE 2.9 3.3 3.1 3.9 4.2
Giá Sổ Sách 11.0 10.3 9.8 9.5 8.5

 

Ngành Thép:    HPG    TVN    HSG    TIS    VIS    DTL    POM    NKG    SMC    TLH    VGS    TTS    HMC    DNS    VCA    TDS    KMT    TNB    DNY    TNS


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357