Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát - AAA


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Doanh Thu Thuần 2,612,337 2,208,925 2,186,508 2,318,182 1,297,959
Giá Vốn Hàng Bán 2,237,684 2,011,458 2,028,668 2,148,078 1,150,433
Lợi Nhuận Gộp 374,653 197,467 157,840 170,103 147,526
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 62,768 67,213 55,396 60,387 25,591
     Trong đó: Chi phí lãi vay 45,933 40,296 41,476 45,755 23,246
Chi phí bán hàng 67,806 52,254 39,009 34,097 31,202
Chi phí quản lý doanh nghiệp 31,228 37,134 30,300 29,223 26,960
Tổng Chi phí hoạt động 161,802 156,601 124,705 123,707 83,753
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 52,666 20,898 21,542 11,992 7,086
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 265,518 61,763 54,677 58,387 70,857
Lợi nhuận khác 7,222 2,457 2,737 1,274 1,832
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 272,740 64,220 57,414 59,661 72,689
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 35,799 11,403 9,435 8,853 13,081
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 13,315 -709 69 105 -402
Lợi ích của cổ đông thiểu số 9,588 2,023 5,004 14,090 10,772
Tổng Chi phí lợi nhuận 58,702 12,717 14,508 23,048 23,451
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 233,213
(223,625)
55,549
(53,526)
52,914
(47,910)
64,793
(50,703)
70,782
(60,010)
Khối Lượng 171,199,976 171,199,976 167,199,976 167,199,976 83,599,988
Giá Cuối Kỳ 16.9 14.7 17.5 18.9 19.1
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
2,195
(2,195)
1,239
(1,239)
1,366.3
(1,399)
1,480.6
(1,516)
1,469.4
(3,009)
PE 7.7 11.9 12.5 12.5 6.4
Giá Sổ Sách 18.2 17.4 17.1 16.9 8.8

 

Nhựa - Bao Bì:    BMP    NTP    AAA    DNP    SVI    INN    HII    DAG    MCP    RDP    TPC    TPP    VBC    HNP    DPC    DTT    SPA    VNP    SPP    NSG


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357