Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần bê tông BECAMEX - ACC


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2020 ]    [ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019
Doanh Thu Thuần 91,192 165,346 94,896 97,283 116,117
Giá Vốn Hàng Bán 69,439 134,361 73,660 79,384 93,880
Lợi Nhuận Gộp 21,753 30,985 21,236 17,900 22,236
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 2,012 690 684 376 235
     Trong đó: Chi phí lãi vay 2,012 690 684 376 235
Chi phí bán hàng 3,733 3,803 2,822 3,053 3,630
Chi phí quản lý doanh nghiệp 6,274 6,283 6,130 6,686 6,004
Tổng Chi phí hoạt động 12,019 10,776 9,636 10,115 9,869
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 68 1,088 986 422 696
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 9,802 21,297 12,586 8,207 13,063
Lợi nhuận khác 116 3,214 60 1,659 3
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 9,918 24,510 12,646 9,865 13,066
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,982 4,635 2,555 2,033 2,723
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số 302 1,299 965 1,122 605
Tổng Chi phí lợi nhuận 2,284 5,934 3,520 3,155 3,328
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 8,239
(7,937)
21,175
(19,876)
11,056
(10,091)
8,954
(7,832)
10,948
(10,343)
Khối Lượng N/A N/A N/A N/A N/A
Giá Cuối Kỳ 18.9 19.4 19.7 18.2 19.8
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
N/A
(N/A)
N/A
(N/A)
N/A
(N/A)
N/A
(N/A)
N/A
(N/A)
PE N/A N/A N/A N/A N/A
Giá Sổ Sách N/A N/A N/A N/A N/A

 

Vật Liệu Xây Dựng:    VCS    VGC    HT1    NNC    CTI    MVC    BCC    CVT    VHL    BTS    DHA    DC4    VIT    CCM    HOM    PX1    VTV    VCX    CLH    NAV


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357