Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần bê tông BECAMEX - ACC


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018
Doanh Thu Thuần 94,896 97,283 116,117 87,847 112,205
Giá Vốn Hàng Bán 73,660 79,384 93,880 71,309 88,356
Lợi Nhuận Gộp 21,236 17,900 22,236 16,538 23,849
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 684 376 235 -898 194
     Trong đó: Chi phí lãi vay 684 376 235 N/A 194
Chi phí bán hàng 2,822 3,053 3,630 3,050 3,796
Chi phí quản lý doanh nghiệp 6,130 6,686 6,004 6,415 5,611
Tổng Chi phí hoạt động 9,636 10,115 9,869 8,567 9,601
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 986 422 696 450 769
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 12,586 8,207 13,063 8,421 15,017
Lợi nhuận khác 60 1,659 3 239 -7
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 12,646 9,865 13,066 8,660 15,010
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,555 2,033 2,723 1,830 3,083
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số 965 1,122 605 1,175 705
Tổng Chi phí lợi nhuận 3,520 3,155 3,328 3,005 3,788
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 11,056
(10,091)
8,954
(7,832)
10,948
(10,343)
8,005
(6,830)
12,632
(11,927)
Khối Lượng N/A N/A N/A N/A N/A
Giá Cuối Kỳ 19.7 18.2 19.8 19.9 17.4
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
N/A
(N/A)
N/A
(N/A)
N/A
(N/A)
N/A
(N/A)
N/A
(N/A)
PE N/A N/A N/A N/A N/A
Giá Sổ Sách N/A N/A N/A N/A N/A

 

Vật Liệu Xây Dựng:    VCS    VGC    HT1    CTI    NNC    MVC    BCC    CVT    VHL    BTS    DHA    YBC    VTV    VIT    HOM    PX1    ACC    CCM    DC4    HVX


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357