Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Damsan - ADS


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2020 ]    [ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019
Doanh Thu Thuần 390,769 294,997 461,690 316,368 411,672
Giá Vốn Hàng Bán 383,211 284,960 447,601 302,039 396,991
Lợi Nhuận Gộp 7,558 10,037 14,089 14,329 14,681
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 15,809 10,742 11,443 11,973 13,386
     Trong đó: Chi phí lãi vay 19,880 N/A N/A N/A 9,641
Chi phí bán hàng 2,917 2,293 2,635 2,953 3,440
Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,789 7,700 3,218 4,162 5,492
Tổng Chi phí hoạt động 22,515 20,735 17,296 19,088 22,318
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 6,245 8,694 10,310 5,088 7,551
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -8,711 -2,004 7,104 328 -86
Lợi nhuận khác 288 25 -219 251 3,749
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -8,423 -1,979 6,885 579 3,663
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 608 130 643 265 1,212
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 8 N/A N/A N/A 51
Lợi ích của cổ đông thiểu số 1,299 279 N/A N/A -754
Tổng Chi phí lợi nhuận 1,915 409 643 265 509
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -7,740
(-9,039)
-1,829
(-2,108)
6,242
(6,242)
314
(314)
1,646
(2,400)
Khối Lượng 25,517,801 25,517,801 25,517,801 25,517,801 25,517,801
Giá Cuối Kỳ 8.9 9.2 11.3 9.5 12.1
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
-180
(-180)
268
(268)
369
(369)
134
(134)
736
(736)
PE -49.4 34.3 30.6 70.9 16.4
Giá Sổ Sách 15.2 15.7 15.9 15.6 15.6

 

:


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357