Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang - AGF


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Doanh Thu Thuần 174,900 270,633 199,809 276,562 302,974
Giá Vốn Hàng Bán 147,781 242,996 163,106 261,136 328,339
Lợi Nhuận Gộp 27,119 27,637 36,703 15,426 -25,366
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 12,668 8,662 13,693 9,804 12,499
     Trong đó: Chi phí lãi vay 12,433 8,570 12,900 9,628 11,297
Chi phí bán hàng 10,128 12,285 10,715 13,551 17,204
Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,742 4,509 9,797 3,107 5,613
Tổng Chi phí hoạt động 26,538 25,456 34,205 26,462 35,316
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 237 471 4,766 1,323 2,050
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 818 2,652 7,265 -9,713 -58,631
Lợi nhuận khác -702 -1,073 -6,147 -2,542 -11,271
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 117 1,579 1,117 -12,255 -69,902
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành N/A N/A 596 N/A N/A
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A 739 N/A -739
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 0 0 1,335 0 -739
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 117
(117)
1,579
(1,579)
-218
(-218)
-12,255
(-12,255)
-69,163
(-69,163)
Khối Lượng 28,109,743 28,109,743 28,109,743 28,109,743 28,109,743
Giá Cuối Kỳ 5 4.7 6.6 3.7 5.8
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
-383
(-383)
-2,848
(-2,848)
-6,336
(-6,336)
-13,133
(-13,133)
-12,682
(-12,682)
PE -13.1 -1.7 -1.0 -0.3 -0.5
Giá Sổ Sách 15.1 15.1 15.1 15.1 15.5

 

Thủy Sản:    VHC    MPC    ANV    SEA    FMC    ACL    HVG    DAT    ABT    SJ1    CMX    SSN    AAM    TS4    AGF    SNC    SPD    SPH    SCO    BLF


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357