Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang - AGF


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2020 ]    [ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019
Doanh Thu Thuần 172,289 284,574 168,388 193,214 174,917
Giá Vốn Hàng Bán 151,031 258,193 135,400 162,541 151,703
Lợi Nhuận Gộp 21,258 26,381 32,987 30,673 23,214
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 10,556 11,938 12,680 11,014 13,888
     Trong đó: Chi phí lãi vay 10,537 11,550 12,669 10,993 12,433
Chi phí bán hàng 9,177 7,620 8,398 9,925 11,528
Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,248 3,633 147,991 6,165 117,905
Tổng Chi phí hoạt động 22,981 23,191 169,069 27,104 143,321
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 325 105 150 411 237
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -1,399 3,295 -135,932 3,978 -119,870
Lợi nhuận khác -691 -2,377 -1,055 -1,705 -2,472
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -2,090 918 -136,987 2,274 -122,342
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành N/A N/A N/A N/A N/A
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A 357 N/A -309
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 0 0 357 0 -309
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -2,090
(-2,090)
918
(918)
-137,344
(-137,344)
2,274
(2,274)
-122,033
(-122,033)
Khối Lượng 28,109,743 28,109,743 28,109,743 28,109,743 28,109,743
Giá Cuối Kỳ 2.8 3.7 2.9 3.3 5
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
-4,847
(-4,847)
-9,114
(-9,114)
-9,090
(-9,090)
-4,212
(-4,212)
-4,729
(-4,729)
PE -0.6 -0.4 -0.3 -0.8 -1.1
Giá Sổ Sách 5.7 6 6 10.9 10.8

 

Thủy Sản:    VHC    MPC    SEA    ANV    FMC    HVG    DAT    ACL    ABT    SJ1    CMX    SSN    AAM    AGF    SNC    SPD    SPH    TS4    BLF    ICF


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357