Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang - AGF


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018
Doanh Thu Thuần 168,079 193,214 174,917 270,633 199,809
Giá Vốn Hàng Bán 138,163 162,541 151,703 242,996 163,106
Lợi Nhuận Gộp 29,916 30,673 23,214 27,637 36,703
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 12,680 11,014 13,888 8,662 13,693
     Trong đó: Chi phí lãi vay 12,669 10,993 12,433 8,570 12,900
Chi phí bán hàng 7,082 9,925 11,528 12,285 10,715
Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,017 6,165 117,905 4,509 9,797
Tổng Chi phí hoạt động 22,779 27,104 143,321 25,456 34,205
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 150 411 237 471 4,766
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 7,287 3,978 -119,870 2,652 7,265
Lợi nhuận khác -847 -1,705 -2,472 -1,073 -6,147
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 6,440 2,274 -122,342 1,579 1,117
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành N/A N/A N/A N/A 596
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A -309 N/A 739
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 0 0 -309 0 1,335
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6,440
(6,440)
2,274
(2,274)
-122,033
(-122,033)
1,579
(1,579)
-218
(-218)
Khối Lượng 28,109,743 28,109,743 28,109,743 28,109,743 28,109,743
Giá Cuối Kỳ 2.9 3.3 5 4.7 6.6
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
-3,975
(-3,975)
-4,212
(-4,212)
-4,729
(-4,729)
-2,848
(-2,848)
-6,336
(-6,336)
PE -0.7 -0.8 -1.1 -1.7 -1.0
Giá Sổ Sách 11.1 10.9 10.8 15.1 15.1

 

Thủy Sản:    VHC    MPC    ANV    HVG    SEA    FMC    DAT    ACL    ABT    SJ1    CMX    AAM    SSN    SNC    AGF    SPD    SPH    TS4    BLF    AVF


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357