Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC - AMS


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018
Doanh Thu Thuần 368,014 570,681 429,842 542,718 395,935
Giá Vốn Hàng Bán 337,965 539,974 399,683 506,412 360,698
Lợi Nhuận Gộp 30,049 30,707 30,159 36,306 35,237
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 16,385 13,425 13,872 11,196 10,168
     Trong đó: Chi phí lãi vay 16,099 13,351 12,559 11,181 9,886
Chi phí bán hàng N/A N/A N/A N/A N/A
Chi phí quản lý doanh nghiệp 11,894 11,854 12,541 11,501 12,255
Tổng Chi phí hoạt động 28,279 25,279 26,413 22,697 22,423
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 1,629 696 192 169 197
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 3,376 6,100 3,937 13,779 13,011
Lợi nhuận khác -45 382 1 -349 -49
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 3,330 6,482 3,939 13,430 12,962
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 616 1,365 826 2,776 2,901
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A 13 -13 6 -6
Lợi ích của cổ đông thiểu số -218 419 -14 448 -273
Tổng Chi phí lợi nhuận 398 1,797 799 3,230 2,622
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2,496
(2,714)
5,523
(5,104)
3,111
(3,125)
11,095
(10,647)
9,794
(10,067)
Khối Lượng 30,000,000 30,000,000 30,000,000 20,000,000 20,000,000
Giá Cuối Kỳ 8.5 7.5 8.1 7.5 7.4
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
720
(720)
965
(965)
906
(906)
839.3
(1,259)
514.7
(772)
PE 11.8 7.8 8.9 6.0 9.6
Giá Sổ Sách 12 11.9 12.3 12.2 8.7

 

:


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357