Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ - AMV


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018
Doanh Thu Thuần 90,368 92,275 296,595 113,647 42,468
Giá Vốn Hàng Bán 61,245 62,838 172,098 44,165 12,360
Lợi Nhuận Gộp 29,122 29,437 124,497 69,482 30,108
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 417 398 655 479 888
     Trong đó: Chi phí lãi vay 417 398 508 479 888
Chi phí bán hàng 31 N/A 73 83 1
Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,475 780 1,045 853 736
Tổng Chi phí hoạt động 2,923 1,178 1,773 1,415 1,625
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 3 7 14 1 1
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 26,203 28,267 122,738 68,068 28,484
Lợi nhuận khác -28 -116 -135 -210 -132
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 26,175 28,151 122,604 67,858 28,352
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 92 201 169 N/A 5
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 75 N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số 465 535 2,460 1,314 592
Tổng Chi phí lợi nhuận 632 736 2,629 1,314 597
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 26,008
(25,543)
27,950
(27,414)
122,434
(119,974)
67,858
(66,544)
28,347
(27,756)
Khối Lượng 27,115,750 27,115,750 27,115,750 27,115,750 27,115,750
Giá Cuối Kỳ 19.5 21.6 25.2 19.9 10.6
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
8,832
(8,832)
8,913
(8,913)
7,917
(7,917)
4,902
(4,902)
2,459
(2,459)
PE 2.2 2.4 3.2 4.1 4.3
Giá Sổ Sách 23 22.1 21 16.5 14

 

Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất:    DHG    DVN    DGC    TRA    DMC    IMP    VFG    OPC    CSV    DCL    DHT    PMC    AMV    DP3    VMD    JVC    VPS    HAI    NDC    UPH


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357