Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi - BSQ


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Doanh Thu Thuần 295,804 310,408 278,672 253,601 213,391
Giá Vốn Hàng Bán 245,383 262,212 244,298 219,231 189,675
Lợi Nhuận Gộp 50,420 48,196 34,374 34,371 23,716
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 1,422 1,817 2,888 2,263 2,901
     Trong đó: Chi phí lãi vay 1,116 1,817 2,550 2,240 2,921
Chi phí bán hàng 2,354 3,548 1,960 1,836 1,514
Chi phí quản lý doanh nghiệp 4,140 5,207 2,544 3,535 3,168
Tổng Chi phí hoạt động 7,916 10,572 7,392 7,634 7,583
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 1,096 123 260 44 635
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 43,600 37,746 27,243 26,781 16,768
Lợi nhuận khác 267 121 178 212 293
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 43,867 37,866 27,421 26,993 17,061
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 3,348 2,768 2,107 2,051 1,436
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 3,348 2,768 2,107 2,051 1,436
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 40,519
(40,519)
35,098
(35,098)
25,314
(25,314)
24,942
(24,942)
15,626
(15,626)
Khối Lượng 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000
Giá Cuối Kỳ 21.5 20.0 19.0 19.2 19.7
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
2,797
(2,797)
2,244
(2,244)
2,337
(2,337)
2,293
(2,293)
2,316
(2,316)
PE 7.7 8.9 8.2 8.4 8.5
Giá Sổ Sách 14.2 13.4 12.8 13.2 12.7

 

Thực Phẩm:    VNM    SAB    MSN    MCH    BHN    SBT    QNS    VCF    KDC    GTN    VSN    HHC    DBC    VOC    IFS    HNF    FMC    BSQ    CMF    BBC


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357