Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt - BVG


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014
Doanh Thu Thuần 51,849 37,696 52,661 46,930 36,293
Giá Vốn Hàng Bán 43,238 34,277 41,995 35,491 29,119
Lợi Nhuận Gộp 8,611 3,419 10,665 11,439 7,173
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 5,331 5,642 5,416 6,173 7,239
     Trong đó: Chi phí lãi vay 5,118 4,953 6,367 6,221 6,375
Chi phí bán hàng 547 192 229 308 392
Chi phí quản lý doanh nghiệp 4,830 5,150 5,178 4,516 4,559
Tổng Chi phí hoạt động 10,708 10,984 10,823 10,997 12,190
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 131 7 106 641 55
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -1,967 -7,485 -993 -389 -6,453
Lợi nhuận khác 66 -1,145 -172 86 253
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -3,113 -8,630 -1,165 -303 -6,200
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành N/A N/A N/A N/A N/A
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số 178 -233 293 56 -7
Tổng Chi phí lợi nhuận 178 -233 293 56 -7
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -3,113
(-3,291)
-8,630
(-8,397)
-1,165
(-1,457)
-303
(-360)
-6,200
(-6,193)
Khối Lượng 9,750,948 9,750,948 9,750,948 9,750,948 9,750,948
Giá Cuối Kỳ 1 1.7 2.4 2.6 3
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
-1,385
(-1,385)
-1,683
(-1,683)
-1,465
(-1,465)
-1,831
(-1,831)
-2,650
(-2,650)
PE -0.7 -1.0 -1.6 -1.4 -1.1
Giá Sổ Sách 5 5.9 6.8 7.1 7.1

 

Ngành Thép:    HPG    TVN    HSG    TIS    VIS    NKG    POM    DTL    SMC    TLH    TTS    VGS    DNS    HMC    VCA    TNB    TDS    KMT    TNS    VDT


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357