Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt - BVG


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh 2009 Q4 2009 Q3 2009 Q2 2009 Q1 2009
Doanh Thu Thuần 428,578 128,580 101,933 111,930 86,134
Giá Vốn Hàng Bán 380,730 113,716 90,514 97,849 78,650
Lợi Nhuận Gộp 47,848 14,865 11,419 14,081 7,484
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 7,611 79 1,793 2,699 3,039
     Trong đó: Chi phí lãi vay 7,608 4,569 N/A N/A 3,039
Chi phí bán hàng 767 223 544 N/A N/A
Chi phí quản lý doanh nghiệp 19,674 11,551 3,727 2,198 2,198
Tổng Chi phí hoạt động 28,052 11,853 6,064 4,897 5,237
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 133 53 37 21 23
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 19,930 3,064 5,392 9,205 2,270
Lợi nhuận khác 1,166 1,030 45 45 45
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 20,956 3,955 5,437 9,250 2,315
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,318 2,318 N/A N/A N/A
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -210 -210 N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số 56 56 N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 2,164 2,164 0 0 0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 18,848
(18,792)
1,847
(1,791)
5,437
(5,437)
9,250
(9,250)
2,315
(2,315)
Khối Lượng 9,750,948 9,750,948 9,750,948 9,750,948 9,750,948
Giá Cuối Kỳ N/A N/A N/A N/A N/A
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
1,927
(1,927)
1,927
(1,927)
1,744
(1,744)
1,186
(1,186)
237
(237)
PE N/A N/A N/A N/A N/A
Giá Sổ Sách N/A N/A N/A N/A N/A

 

Ngành Thép:    HPG    TVN    HSG    TIS    VIS    DTL    POM    NKG    SMC    TLH    VGS    TTS    HMC    DNS    VCA    TDS    KMT    TNB    DNY    TNS


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357