Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt - BVG


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh 2010 Q4 2010 Q3 2010 Q2 2010 Q1 2010
Doanh Thu Thuần 616,832 184,768 157,550 170,539 105,431
Giá Vốn Hàng Bán 573,750 169,537 152,434 160,113 93,266
Lợi Nhuận Gộp 43,082 15,230 5,116 10,426 12,165
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 24,027 8,730 5,336 4,128 3,407
     Trong đó: Chi phí lãi vay 20,886 N/A N/A N/A 3,407
Chi phí bán hàng 2,524 1,498 326 34 639
Chi phí quản lý doanh nghiệp 23,139 4,880 3,947 7,236 4,701
Tổng Chi phí hoạt động 49,690 15,108 9,609 11,398 8,747
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 8,890 -5,259 5,343 52 46
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2,152 -5,136 850 -920 3,464
Lợi nhuận khác -112 5,328 10 -27 N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2,040 192 859 -1,121 3,464
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 835 4 528 83 755
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -33 N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số -802 -295 -154 -13 5
Tổng Chi phí lợi nhuận 0 -291 374 70 760
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1,237
(2,039)
188
(483)
332
(486)
-1,204
(-1,191)
2,709
(2,704)
Khối Lượng 9,750,948 9,750,948 9,750,948 9,750,948 9,750,948
Giá Cuối Kỳ 12.6 12.6 15 N/A N/A
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
255
(209)
255
(255)
389
(389)
896
(896)
1,967
(1,967)
PE 60.3 49.4 38.6 N/A N/A
Giá Sổ Sách 12.6 12.6 12.5 12.4 12.5

 

Ngành Thép:    HPG    TVN    HSG    TIS    VIS    DTL    POM    NKG    SMC    TLH    VGS    TTS    HMC    DNS    VCA    TDS    KMT    TNB    DNY    TNS


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357