Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt - BVG


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh 2011 Q4 2011 Q3 2011 Q2 2011 Q1 2011
Doanh Thu Thuần 738,986 217,055 230,691 162,092 132,105
Giá Vốn Hàng Bán 680,431 200,230 221,246 147,235 114,234
Lợi Nhuận Gộp 58,555 16,825 9,445 14,857 17,870
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 54,456 13,631 34,373 14,806 13,127
     Trong đó: Chi phí lãi vay 48,891 12,932 13,729 9,000 10,067
Chi phí bán hàng 4,591 -525 1,890 2,058 1,167
Chi phí quản lý doanh nghiệp 25,916 6,497 2,775 10,045 6,438
Tổng Chi phí hoạt động 84,963 19,603 39,038 26,909 20,732
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 28,044 8,057 40,253 1,036 62
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1,134 5,279 10,660 -11,016 -2,800
Lợi nhuận khác -81 -20 39 -48 -17
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1,054 5,050 10,589 -11,225 -2,877
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 405 -242 431 238 43
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A 201
Lợi ích của cổ đông thiểu số -314 -2 -597 346 7
Tổng Chi phí lợi nhuận 91 -244 -166 584 251
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 648
(962)
5,292
(5,294)
10,158
(10,755)
-11,462
(-11,808)
-3,121
(-3,128)
Khối Lượng 9,750,948 9,750,948 9,750,948 9,750,948 9,750,948
Giá Cuối Kỳ 2.4 2.4 4.2 5.7 8.7
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
114
(99)
114
(114)
-379
(-379)
-1,432
(-1,432)
-344
(-344)
PE 24.2 21.1 -11.1 -4.0 -25.3
Giá Sổ Sách 12.7 12.7 12.1 11 12.2

 

Ngành Thép:    HPG    TVN    HSG    TIS    VIS    DTL    POM    NKG    SMC    TLH    VGS    TTS    HMC    DNS    VCA    TDS    KMT    TNB    DNY    TNS


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357