Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt - BVG


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh 2012 Q4 2012 Q3 2012 Q2 2012 Q1 2012
Doanh Thu Thuần 531,863 115,982 79,743 163,338 172,784
Giá Vốn Hàng Bán 492,028 106,420 68,325 151,764 165,128
Lợi Nhuận Gộp 39,835 9,562 11,418 11,575 7,656
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 49,118 10,287 11,652 14,030 13,349
     Trong đó: Chi phí lãi vay 48,575 10,068 11,651 13,965 13,094
Chi phí bán hàng 4,790 1,338 1,554 449 1,349
Chi phí quản lý doanh nghiệp 24,408 6,860 5,347 5,121 5,937
Tổng Chi phí hoạt động 78,316 18,485 18,553 19,600 20,635
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 188 -162 401 20 31
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -38,294 -9,084 -6,734 -8,005 -12,948
Lợi nhuận khác -1,083 -1,074 -1 -9 N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -39,977 -10,304 -6,871 -8,155 -13,117
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành N/A 252 N/A N/A N/A
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số -3,279 -865 -733 -777 -1,197
Tổng Chi phí lợi nhuận -3,279 -613 -733 -777 -1,197
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -39,977
(-36,698)
-10,557
(-9,692)
-6,871
(-6,138)
-8,155
(-7,378)
-13,117
(-11,920)
Khối Lượng 9,750,948 9,750,948 9,750,948 9,750,948 9,750,948
Giá Cuối Kỳ 3.8 3.8 2.7 4.1 3.8
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
-3,603
(-3,764)
-3,603
(-3,603)
-2,066
(-2,066)
-333
(-333)
-788
(-788)
PE -1.0 -1.1 -1.3 -12.3 -4.8
Giá Sổ Sách 9 9 10 10.7 11.4

 

Ngành Thép:    HPG    TVN    HSG    TIS    VIS    DTL    POM    NKG    SMC    TLH    VGS    TTS    HMC    DNS    VCA    TDS    KMT    TNB    DNY    TNS


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357