Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt - BVG


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh 2013 Q4 2013 Q3 2013 Q2 2013 Q1 2013
Doanh Thu Thuần 189,258 52,533 54,244 65,764 25,572
Giá Vốn Hàng Bán 160,652 46,107 48,122 58,180 16,354
Lợi Nhuận Gộp 28,606 6,425 6,122 7,584 9,218
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 27,113 2,634 11,162 11,040 6,209
     Trong đó: Chi phí lãi vay 25,997 2,564 10,903 16,159 6,097
Chi phí bán hàng 1,451 305 295 493 359
Chi phí quản lý doanh nghiệp 19,631 5,252 3,817 4,909 4,977
Tổng Chi phí hoạt động 48,195 8,191 15,274 16,442 11,545
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 303 211 72 22 3
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -19,286 -1,554 -9,080 -8,835 -2,323
Lợi nhuận khác 16,917 105 1,676 4,543 9,520
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -7,743 -3,561 -9,447 -5,016 6,017
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành N/A 5 N/A N/A N/A
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số 98 1,466 -1,110 -1,125 188
Tổng Chi phí lợi nhuận 98 1,471 -1,110 -1,125 188
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -7,645
(-7,743)
-3,567
(-5,033)
-9,447
(-8,337)
-5,016
(-3,891)
6,017
(5,829)
Khối Lượng 9,750,948 9,750,948 9,750,948 9,750,948 9,750,948
Giá Cuối Kỳ 3.1 3.1 2.3 3.2 3.2
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
-1,172
(-794)
-1,172
(-1,172)
-1,650
(-1,650)
-1,425
(-1,425)
-1,782
(-1,782)
PE -3.9 -2.7 -1.4 -2.3 -1.8
Giá Sổ Sách 8.1 8.1 8.6 9 9.4

 

Ngành Thép:    HPG    TVN    HSG    TIS    VIS    DTL    POM    NKG    SMC    TLH    VGS    TTS    HMC    DNS    VCA    TDS    KMT    TNB    DNY    TNS


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357