Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương - BWE


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017
Doanh Thu Thuần 606,137 542,187 627,365 421,827 547,979
Giá Vốn Hàng Bán 360,734 333,683 406,187 225,631 340,364
Lợi Nhuận Gộp 245,403 208,504 221,178 196,196 207,615
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 51,599 -11,626 86,153 59,674 -1,696
     Trong đó: Chi phí lãi vay 54,401 17,564 44,192 15,424 28,372
Chi phí bán hàng 69,993 67,327 74,843 62,459 93,006
Chi phí quản lý doanh nghiệp 29,681 30,039 33,034 17,783 31,591
Tổng Chi phí hoạt động 151,273 85,740 194,030 139,916 122,901
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 1,811 9,772 3,054 5,825 15,139
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 101,426 142,681 33,662 67,863 99,854
Lợi nhuận khác 4,157 376 11,447 285 2,877
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 105,583 143,056 45,109 68,148 102,732
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 12,257 14,597 4,161 6,259 19,154
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số 60 53 9 -10 N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 12,317 14,650 4,170 6,249 19,154
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 93,386
(93,326)
128,512
(128,459)
40,958
(40,949)
61,879
(61,889)
83,577
(83,577)
Khối Lượng 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000
Giá Cuối Kỳ 24.6 19.4 16.0 24.2 21.7
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
2,164
(2,164)
2,099
(2,099)
1,568
(1,568)
1,433
(1,433)
1,373
(1,373)
PE 11.4 9.3 10.2 16.9 15.8
Giá Sổ Sách 28.1 26.6 24.9 23.1 22.8

 

Dịch vụ công ích:    BWE    VCW    TDM    DNW    TTD    HPW    SWC    PWS    KHW    CMW    TNW    QNU    MPY    UPC    PYU    BMD


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357