Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 - C32


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Doanh Thu Thuần 129,971 196,252 198,767 192,631 134,682
Giá Vốn Hàng Bán 108,599 168,905 146,011 129,408 108,199
Lợi Nhuận Gộp 21,372 27,347 52,756 63,223 26,483
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 2,332 2,175 1,895 1,199 2,717
     Trong đó: Chi phí lãi vay 2,332 2,138 2,403 1,185 2,717
Chi phí bán hàng 6,461 6,431 5,304 6,969 5,124
Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,163 5,196 5,370 4,803 4,885
Tổng Chi phí hoạt động 13,956 13,802 12,569 12,971 12,726
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 1,685 3,206 1,801 5,056 1,628
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 9,102 16,751 41,988 55,308 15,385
Lợi nhuận khác 69 123 531 357 63
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 9,170 16,874 42,520 55,665 15,447
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,861 3,120 8,642 10,489 3,127
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 1,861 3,120 8,642 10,489 3,127
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 7,309
(7,309)
13,754
(13,754)
33,877
(33,877)
45,176
(45,176)
12,320
(12,320)
Khối Lượng 15,030,145 15,030,145 15,030,145 13,663,992 13,663,992
Giá Cuối Kỳ 29.2 26.1 29.7 24.9 31.3
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
6,661
(6,661)
6,994
(6,994)
7,439
(7,439)
7,171.9
(7,889)
5,834.6
(6,418)
PE 4.4 3.7 4.0 3.2 4.9
Giá Sổ Sách 31.6 33.6 33.8 31.6 30.1

 

Xây Dựng:    ROS    VCG    CTD    DXG    DIG    HBC    VCP    TV2    VLB    CC1    HAN    VC3    CTX    LIC    HC3    THG    SC5    C32    VNE    ICN


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357