Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 - CTCP - C4G


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Doanh Thu Thuần 543,078 975,139 1,162,124 556,762 618,924
Giá Vốn Hàng Bán 434,575 839,770 1,106,368 422,890 524,359
Lợi Nhuận Gộp 108,502 135,369 55,756 133,871 94,565
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 71,276 85,654 50,045 98,599 42,043
     Trong đó: Chi phí lãi vay 65,427 84,709 56,397 130,505 N/A
Chi phí bán hàng 441 N/A -649 649 N/A
Chi phí quản lý doanh nghiệp 13,405 25,491 -3,131 41,618 18,412
Tổng Chi phí hoạt động 85,122 111,145 46,265 140,866 60,455
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 27,720 28,318 49,654 44,097 11,080
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 46,548 46,062 66,625 35,633 44,925
Lợi nhuận khác 106 -360 610 1,393 -1,058
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 46,654 45,702 67,235 37,026 43,867
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 6,693 6,571 5,417 4,442 6,700
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A 2,422 -2,422 N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số -299 N/A -271 -159 430
Tổng Chi phí lợi nhuận 6,394 6,571 7,568 1,861 7,130
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 39,662
(39,961)
39,131
(39,131)
59,125
(59,396)
34,847
(35,006)
37,598
(37,168)
Khối Lượng 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
Giá Cuối Kỳ 11 9.9 N/A N/A N/A
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
1,735
(1,735)
1,707
(1,707)
1,316
(1,316)
722
(722)
372
(372)
PE 6.3 5.8 N/A N/A N/A
Giá Sổ Sách 11.6 12 11.6 11.2 N/A

 

:


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357