Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Địa ốc First Real - FIR


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018
Doanh Thu Thuần 77,401 94,435 108,861 59,815 31,377
Giá Vốn Hàng Bán 37,710 41,974 75,604 20,190 30,047
Lợi Nhuận Gộp 39,691 52,461 33,258 39,626 1,330
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 151 661 572 636 205
     Trong đó: Chi phí lãi vay 151 661 572 338 503
Chi phí bán hàng 546 3,554 2,099 5,771 -56
Chi phí quản lý doanh nghiệp 9,590 7,085 9,510 11,282 12,863
Tổng Chi phí hoạt động 10,287 11,300 12,181 17,689 13,012
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 1 2 3 13 11
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 29,405 41,163 21,080 21,950 -11,671
Lợi nhuận khác -1,090 -1,104 4,790 2,227 59,794
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 28,315 40,059 25,870 24,177 48,122
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 6,382 8,638 5,174 4,039 10,467
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A 1 N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số 143 393 107 276 -302
Tổng Chi phí lợi nhuận 6,525 9,031 5,282 4,315 10,165
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 21,933
(21,790)
31,421
(31,028)
20,695
(20,589)
20,137
(19,861)
37,655
(37,957)
Khối Lượng 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000
Giá Cuối Kỳ 39 44.0 36.8 N/A N/A
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
7,174
(7,174)
8,418
(8,418)
6,753
(6,753)
5,998
(5,998)
4,470
(4,470)
PE 5.4 5.2 5.5 N/A N/A
Giá Sổ Sách 23 21.4 18.9 17.5 15.9

 

:


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357