Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần FPT - FPT


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Doanh Thu Thuần 5,666,480 6,952,447 6,036,059 5,474,263 4,750,769
Giá Vốn Hàng Bán 3,387,149 4,381,236 3,740,389 3,473,590 2,895,208
Lợi Nhuận Gộp 2,279,330 2,571,211 2,295,670 2,000,673 1,855,560
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 121,303 89,173 66,603 70,017 142,295
     Trong đó: Chi phí lãi vay 72,703 74,811 62,036 55,089 46,409
Chi phí bán hàng 488,586 665,496 507,535 451,959 422,707
Chi phí quản lý doanh nghiệp 980,589 1,057,696 900,927 829,766 770,426
Tổng Chi phí hoạt động 1,590,478 1,812,365 1,475,065 1,351,742 1,335,428
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 153,578 216,866 124,076 112,700 153,493
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 937,234 1,086,435 1,057,301 879,552 771,386
Lợi nhuận khác 23,133 28,098 -6,624 26,762 9,392
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 960,367 1,114,533 1,050,677 906,314 780,778
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 168,145 186,087 160,199 147,071 106,063
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -1,701 2,014 215 215 21,947
Lợi ích của cổ đông thiểu số 167,619 139,971 165,346 164,746 143,755
Tổng Chi phí lợi nhuận 334,063 328,072 325,760 312,032 271,765
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 961,542
(793,923)
1,066,403
(926,432)
1,055,610
(890,264)
923,775
(759,029)
796,523
(652,768)
Khối Lượng 613,611,517 613,611,517 613,611,517 533,590,406 530,935,850
Giá Cuối Kỳ 39.8 36.9 40.5 35.4 44.8
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
5,492
(5,492)
5,261
(5,261)
6,306
(6,306)
6,067.1
(6,977)
5,922.7
(6,845)
PE 7.2 7.0 6.4 5.1 6.5
Giá Sổ Sách 25.3 24.1 23.1 26 22.7

 

Công Nghệ Viễn Thông:    FPT    FOX    CMG    SAM    VEC    SGT    ST8    POT    TTN    ELC    CNN    CNC    ITD    ABC    SRA    SMT    UNI    IFC    CMT    SVT


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357