Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT - FRT


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Doanh Thu Thuần 4,017,654 4,265,804 3,552,667 3,563,846 3,884,307
Giá Vốn Hàng Bán 3,538,305 3,703,003 3,057,907 3,066,210 3,395,909
Lợi Nhuận Gộp 479,349 562,801 494,760 497,636 488,398
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 34,804 29,386 18,959 26,427 25,801
     Trong đó: Chi phí lãi vay 32,165 28,203 23,382 21,747 22,339
Chi phí bán hàng 313,298 298,632 309,632 337,232 306,803
Chi phí quản lý doanh nghiệp 66,061 108,982 82,470 46,542 92,807
Tổng Chi phí hoạt động 414,163 437,000 411,061 410,201 425,411
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 9,554 16,569 8,445 7,813 10,039
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 74,740 142,370 92,144 95,248 73,026
Lợi nhuận khác 5,621 8,138 8,960 8,062 6,827
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 80,361 150,509 101,104 103,310 79,853
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 16,387 30,175 20,221 20,662 15,971
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số -394 -16 N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 15,993 30,159 20,221 20,662 15,971
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 63,580
(63,974)
120,318
(120,334)
80,883
(80,883)
82,648
(82,648)
63,883
(63,883)
Khối Lượng 68,000,000 68,000,000 68,000,000 68,000,000 40,000,000
Giá Cuối Kỳ 42.4 61.4 65.0 69.1 N/A
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
5,115
(5,115)
5,114
(5,114)
5,031
(5,031)
4,758
(4,758)
4,490
(7,633)
PE 8.3 12 12.9 14.5 N/A
Giá Sổ Sách 18 17 15.1 13.9 12.7

 

:


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357