Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành - GDT


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018
Doanh Thu Thuần 86,916 63,767 103,603 97,616 105,663
Giá Vốn Hàng Bán 55,295 43,849 67,041 62,138 66,520
Lợi Nhuận Gộp 31,621 19,919 36,562 35,478 39,143
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 746 313 2,661 326 72
     Trong đó: Chi phí lãi vay 153 104 66 33 30
Chi phí bán hàng 4,246 3,235 4,531 3,932 4,642
Chi phí quản lý doanh nghiệp 4,252 4,321 4,962 5,314 5,778
Tổng Chi phí hoạt động 9,244 7,869 12,154 9,572 10,492
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 3,615 3,052 2,943 3,256 2,954
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 25,992 15,101 27,350 29,162 31,604
Lợi nhuận khác 120 38 218 642 113
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 26,111 15,139 27,568 29,804 31,717
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 5,243 3,028 5,780 5,961 6,315
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 20 N/A N/A N/A 13
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 5,263 3,028 5,780 5,961 6,328
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 20,848
(20,848)
12,111
(12,111)
21,850
(21,850)
23,843
(23,843)
25,388
(25,388)
Khối Lượng 17,127,308 17,127,308 16,384,516 16,384,516 14,899,800
Giá Cuối Kỳ 38.4 39.8 39.9 41.6 38.6
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
4,592
(4,592)
4,857
(4,857)
5,211.7
(5,448)
5,206.9
(5,443)
5,137.0
(5,905)
PE 8.4 8.2 7.3 7.7 6.5
Giá Sổ Sách 15.9 16.2 15.1 15.2 15.8

 

Sản Xuất - Kinh doanh:    VGT    TLG    VGG    SAM    DHC    NSC    LIX    PAC    TCM    SSC    RAL    TNG    TIX    NET    SHI    TTF    DQC    GDT    EVE    TVT


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357