Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD - HCD


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Doanh Thu Thuần 136,686 166,391 104,116 152,056 148,176
Giá Vốn Hàng Bán 126,913 155,133 95,820 137,994 138,626
Lợi Nhuận Gộp 9,773 11,257 8,296 14,062 9,550
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 1,519 3,216 6 1,674 2,001
     Trong đó: Chi phí lãi vay 1,517 3,216 6 1,666 2,001
Chi phí bán hàng 66 105 36 25 41
Chi phí quản lý doanh nghiệp 645 928 681 1,811 909
Tổng Chi phí hoạt động 2,230 4,249 723 3,510 2,951
Tổng doanh thu hoạt động tài chính N/A -802 6 805 4
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 7,543 6,206 7,579 11,358 6,603
Lợi nhuận khác -10 -1,840 891 -16 N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 7,533 4,366 8,470 11,342 6,603
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 38 -986 8 745 407
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 38 -986 8 745 407
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 7,495
(7,495)
5,352
(5,352)
8,462
(8,462)
10,597
(10,597)
6,195
(6,195)
Khối Lượng 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 13,500,000
Giá Cuối Kỳ 4.6 4.9 10.6 13.8 7.4
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
1,182
(1,182)
1,134
(1,134)
1,110
(1,110)
1,131
(1,131)
966
(1,932)
PE 3.9 4.4 9.5 12.2 3.9
Giá Sổ Sách 12.8 12.5 12.3 12 11.6

 

:


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357