Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần - IST


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Doanh Thu Thuần 65,121 69,766 63,591 79,936 66,735
Giá Vốn Hàng Bán 40,390 49,524 41,171 60,985 42,425
Lợi Nhuận Gộp 24,731 20,242 22,420 18,951 24,310
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 629 1,039 1,230 1,291 1,208
     Trong đó: Chi phí lãi vay 629 1,039 1,228 1,291 1,208
Chi phí bán hàng 937 1,414 160 816 307
Chi phí quản lý doanh nghiệp 8,834 8,836 8,802 9,333 8,289
Tổng Chi phí hoạt động 10,400 11,289 10,192 11,440 9,804
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 149 384 620 175 356
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 14,480 9,336 12,849 7,685 14,862
Lợi nhuận khác N/A N/A -113 11 1
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 14,480 9,336 12,736 7,696 14,864
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,908 1,878 2,719 1,594 2,973
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 2,908 1,878 2,719 1,594 2,973
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 11,572
(11,572)
7,458
(7,458)
10,017
(10,017)
6,102
(6,102)
0
(0)
Khối Lượng 12,008,672 12,008,672 12,008,672 12,008,672 12,008,672
Giá Cuối Kỳ 40.2 20.2 14.4 16.6 14.3
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
2,927
(2,927)
1,963
(1,963)
1,342
(1,342)
508
(508)
N/A
(N/A)
PE 13.7 10.3 10.7 32.6 N/A
Giá Sổ Sách 14.2 13.5 12.9 12.2 13.6

 

Vận Tải/ Cảng / Taxi:    GMD    PVT    PHP    DL1    SGP    CDN    DVP    VSC    TMS    PDN    VNS    CLL    HAH    TCL    VTO    PVP    CCR    VNT    BSG    GSP


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357