Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty cổ phần May Sông Hồng - MSH


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Doanh Thu Thuần 972,334 1,051,646 1,188,701 953,964 795,951
Giá Vốn Hàng Bán 771,802 838,030 946,671 755,250 656,827
Lợi Nhuận Gộp 200,532 213,616 242,030 198,714 139,124
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 7,239 26,189 10,340 17,056 9,891
     Trong đó: Chi phí lãi vay 6,827 7,728 -8,875 9,084 7,981
Chi phí bán hàng 35,316 40,814 47,245 29,862 29,685
Chi phí quản lý doanh nghiệp 66,497 52,151 46,776 44,287 47,416
Tổng Chi phí hoạt động 109,052 119,154 104,361 91,205 86,992
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 16,224 20,808 23,219 5,958 8,688
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 107,705 115,270 160,889 113,466 60,820
Lợi nhuận khác 601 N/A 229 -29 90
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 108,306 115,270 161,118 113,438 60,910
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 21,661 16,978 32,219 17,896 12,182
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 21,661 16,978 32,219 17,896 12,182
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 86,645
(86,645)
98,292
(98,292)
128,898
(128,898)
95,542
(95,542)
48,728
(48,728)
Khối Lượng 47,628,000 47,628,000 47,628,000 47,628,000 47,628,000
Giá Cuối Kỳ 51 41 N/A N/A N/A
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
8,595
(8,595)
7,799
(7,799)
6,929
(6,929)
4,223
(4,223)
2,217
(2,217)
PE 5.9 5.3 N/A N/A N/A
Giá Sổ Sách 21.4 19.6 21.6 18.9 16.9

 

:


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357