Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần đầu tư thế giới di động - MWG


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Doanh Thu Thuần 25,017,410 21,038,251 20,907,583 21,806,934 22,763,520
Giá Vốn Hàng Bán 20,583,632 17,285,079 17,205,031 17,945,292 18,788,756
Lợi Nhuận Gộp 4,433,778 3,753,172 3,702,551 3,861,642 3,974,763
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 133,355 110,939 104,974 105,700 114,960
     Trong đó: Chi phí lãi vay 133,355 110,783 107,492 105,346 112,795
Chi phí bán hàng 2,466,179 2,449,962 2,436,750 2,464,220 2,308,809
Chi phí quản lý doanh nghiệp 612,954 384,883 390,396 397,865 588,469
Tổng Chi phí hoạt động 3,212,488 2,945,784 2,932,120 2,967,785 3,012,238
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 110,138 107,458 86,457 71,909 76,260
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1,331,392 916,023 854,343 965,031 1,038,785
Lợi nhuận khác 9,766 2,915 1,809 3,212 4,200
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1,341,158 918,938 856,152 968,243 1,042,985
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 296,115 231,697 214,306 246,529 241,304
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 3,922 -5,863 -5,789 -10,393 -5,783
Lợi ích của cổ đông thiểu số 680 1,078 270 138 99
Tổng Chi phí lợi nhuận 300,717 226,912 208,787 236,274 235,620
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1,041,800
(1,041,120)
694,182
(693,104)
647,905
(647,635)
732,244
(732,106)
807,563
(807,464)
Khối Lượng 443,496,178 430,766,667 323,169,521 323,169,521 323,169,521
Giá Cuối Kỳ 83.4 85.5 93.8 84.1 82.0
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
7,021
(7,021)
6,494.1
(6,686)
6,222.3
(8,539)
6,035.7
(8,283)
5,538.0
(7,600)
PE 11.9 12.8 11.0 10.2 10.8
Giá Sổ Sách 22.6 20.3 18.4 17.0 16.4

 

Thương Mại:    MWG    PNJ    SID    SVC    HDC    DGW    TAG    SMC    PET    BTT    HTG    GIL    TNA    KHA    HLG    HTC    SMA    CCI    TMC    ARM


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357