Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ - NNC


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Doanh Thu Thuần 110,625 139,645 157,961 159,577 119,945
Giá Vốn Hàng Bán 75,670 96,670 105,714 100,663 77,814
Lợi Nhuận Gộp 34,956 42,975 52,247 58,914 42,131
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính N/A 16 N/A 257 N/A
     Trong đó: Chi phí lãi vay N/A 16 N/A 257 N/A
Chi phí bán hàng 1,319 1,810 1,431 553 550
Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,210 5,085 2,940 2,528 1,357
Tổng Chi phí hoạt động 2,529 6,911 4,371 3,338 1,907
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 529 6,563 1,925 9,174 2,637
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 32,955 42,627 49,801 64,751 42,861
Lợi nhuận khác -14 -320 30,234 N/A N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 32,942 42,307 80,035 64,751 42,861
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 6,596 8,578 15,803 11,872 8,167
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -5 -1,081 204 -322 366
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 6,591 7,497 16,007 11,550 8,533
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 26,351
(26,351)
34,810
(34,810)
64,028
(64,028)
53,201
(53,201)
34,328
(34,328)
Khối Lượng 21,920,000 21,920,000 21,920,000 21,920,000 21,920,000
Giá Cuối Kỳ 50.2 45.7 45.4 40.4 36.7
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
8,138
(8,138)
8,502
(8,502)
9,107
(9,107)
8,397
(8,397)
8,431
(8,431)
PE 6.2 5.4 5.0 4.8 4.4
Giá Sổ Sách 14.3 15.2 17.8 22.1 22.8

 

Vật Liệu Xây Dựng:    VCS    VGC    HT1    CTI    NNC    MVC    BCC    CVT    VHL    BTS    DHA    YBC    VIT    HOM    VTV    PX1    CCM    ACC    CLH    DTC


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357