Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa - PHR


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Doanh Thu Thuần 291,630 673,836 351,120 264,793 268,048
Giá Vốn Hàng Bán 219,715 596,200 279,124 205,811 220,770
Lợi Nhuận Gộp 71,915 77,636 71,995 58,982 47,278
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 3,313 18,395 4,109 11,017 5,887
     Trong đó: Chi phí lãi vay 2,896 14,882 2,971 4,416 5,880
Chi phí bán hàng 6,286 11,357 6,072 3,887 3,210
Chi phí quản lý doanh nghiệp 17,656 17,534 24,068 21,848 15,054
Tổng Chi phí hoạt động 27,255 47,286 34,249 36,752 24,151
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 19,747 108,666 25,392 13,387 15,782
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 87,341 181,676 63,223 52,303 49,598
Lợi nhuận khác 48,611 92,639 153,062 103,201 64,169
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 135,951 274,315 216,285 155,504 113,767
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 22,589 36,583 40,278 28,076 17,103
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 1,480 -1,723 -1,292 715 3,200
Lợi ích của cổ đông thiểu số 7,013 8,349 3,586 2,241 1,066
Tổng Chi phí lợi nhuận 31,082 43,209 42,572 31,032 21,369
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 118,896
(111,883)
247,804
(239,455)
180,884
(177,298)
128,954
(126,713)
94,530
(93,464)
Khối Lượng 135,499,198 135,499,198 135,499,198 81,300,000 78,490,047
Giá Cuối Kỳ 52.6 33.5 25.3 19.8 25.0
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
4,837
(4,837)
4,701
(4,701)
3,543
(3,543)
3,037.8
(5,063)
2,644.4
(4,565)
PE 10.9 7.1 7.2 3.9 5.5
Giá Sổ Sách 20.7 19.8 20.2 19.0 18.5

 

Cao Su:    HNG    PHR    DRC    DPR    HRC    CSM    TRC    RTB    BRR    SRC    DRI    VRG    TNC    RBC    BRC    VHG    RCD    CDR


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357