Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic - PMC


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Doanh Thu Thuần 112,779 119,685 112,823 106,489 115,575
Giá Vốn Hàng Bán 71,825 73,121 69,267 64,512 70,199
Lợi Nhuận Gộp 40,954 46,564 43,555 41,978 45,376
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 4 3 7 17 13
     Trong đó: Chi phí lãi vay N/A N/A N/A N/A N/A
Chi phí bán hàng 10,973 13,587 11,746 12,271 12,461
Chi phí quản lý doanh nghiệp 9,531 11,649 10,447 9,860 10,467
Tổng Chi phí hoạt động 20,508 25,239 22,200 22,148 22,941
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 1,224 2,651 1,123 2,137 1,183
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 21,670 23,976 22,479 21,967 23,617
Lợi nhuận khác 23 272 81 42 127
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 21,693 24,248 22,560 22,009 23,744
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 4,339 5,172 4,512 4,479 4,749
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 4,339 5,172 4,512 4,479 4,749
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 17,354
(17,354)
19,076
(19,076)
18,048
(18,048)
17,530
(17,530)
18,995
(18,995)
Khối Lượng 9,332,573 9,332,573 9,332,573 9,332,573 9,332,573
Giá Cuối Kỳ 62.9 55.4 62.6 61.4 63.4
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
7,716
(7,716)
7,892
(7,892)
7,797
(7,797)
7,958
(7,958)
7,894
(7,894)
PE 8.2 7.0 8.0 7.7 8.0
Giá Sổ Sách 33.4 32.2 30.6 30.1 30.3

 

Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất:    DHG    DVN    DGC    DMC    TRA    IMP    VFG    OPC    CSV    DCL    DHT    PMC    AMV    DP3    HAI    VMD    JVC    UPH    VPS    NDC


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357