Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty cổ phần Phú Tài - PTB


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Doanh Thu Thuần 1,215,537 1,560,742 1,219,598 967,901 973,884
Giá Vốn Hàng Bán 1,008,284 1,299,590 1,018,431 760,667 800,101
Lợi Nhuận Gộp 207,253 261,152 201,167 207,235 173,783
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 18,838 18,682 19,055 16,607 12,466
     Trong đó: Chi phí lãi vay 17,784 17,142 15,495 14,619 11,635
Chi phí bán hàng 45,204 53,173 42,127 39,840 42,187
Chi phí quản lý doanh nghiệp 47,721 45,087 38,823 40,894 33,531
Tổng Chi phí hoạt động 111,763 116,942 100,005 97,341 88,184
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 5,241 14,064 7,463 4,087 1,352
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 100,732 158,274 108,624 113,981 86,950
Lợi nhuận khác 1,895 3,569 1,601 1,368 709
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 102,627 161,843 110,225 115,349 87,660
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 16,050 26,948 16,755 19,535 12,415
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -19 113 -111 51 -153
Lợi ích của cổ đông thiểu số 2,956 5,268 4,379 3,253 2,305
Tổng Chi phí lợi nhuận 18,987 32,329 21,023 22,839 14,567
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 89,551
(86,595)
140,050
(134,782)
97,960
(93,581)
99,016
(95,763)
77,703
(75,398)
Khối Lượng 48,599,441 48,599,441 48,599,441 32,399,748 25,920,194
Giá Cuối Kỳ 59.8 57.9 60.2 53.2 68.8
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
8,451
(8,451)
8,221
(8,221)
8,136
(8,136)
7,873.4
(11,810)
7,729.8
(14,493)
PE 7.1 7.1 7.4 4.5 4.8
Giá Sổ Sách 35.8 34.2 31.5 29.6 24.1

 

:


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357