Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn - SVC


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018
Doanh Thu Thuần 4,362,064 4,214,807 5,224,987 3,490,258 3,156,193
Giá Vốn Hàng Bán 4,105,861 3,941,278 4,886,755 3,239,782 2,931,462
Lợi Nhuận Gộp 256,203 273,529 338,231 250,476 224,731
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 35,377 29,749 28,671 22,351 15,987
     Trong đó: Chi phí lãi vay 30,828 29,231 25,217 21,988 19,562
Chi phí bán hàng 139,551 123,238 143,246 106,042 108,456
Chi phí quản lý doanh nghiệp 79,406 83,455 91,025 68,048 66,276
Tổng Chi phí hoạt động 254,334 236,442 262,942 196,441 190,719
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 2,078 3,686 4,512 5,580 1,171
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 18,249 65,896 102,550 74,859 46,090
Lợi nhuận khác 25,674 29,608 30,352 19,273 18,975
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 43,923 95,504 132,902 94,132 65,065
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 8,907 15,042 23,963 16,070 9,867
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A -924 N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số 14,576 32,257 49,315 32,021 19,895
Tổng Chi phí lợi nhuận 23,483 47,299 72,354 48,091 29,762
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 35,016
(20,440)
80,463
(48,205)
109,863
(60,548)
78,062
(46,041)
55,199
(35,303)
Khối Lượng 24,975,507 24,975,507 24,975,507 24,975,507 24,975,507
Giá Cuối Kỳ 40.5 43.4 41.5 43.3 45.2
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
7,016
(7,016)
7,611
(7,611)
7,971
(7,971)
7,334
(7,334)
6,320
(6,320)
PE 5.8 5.7 5.2 5.9 7.2
Giá Sổ Sách 61.3 61.5 61.5 56.6 53.3

 

Thương Mại:    MWG    PNJ    SID    HDC    DGW    SVC    TAG    PET    SMC    TNA    BTT    HTG    GIL    KHA    HLG    HTC    SMA    CCI    CMV    TMC


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357