Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Traphaco - TRA


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018
Doanh Thu Thuần 429,848 366,147 531,440 467,216 432,906
Giá Vốn Hàng Bán 179,237 190,724 249,017 223,574 211,795
Lợi Nhuận Gộp 250,611 175,423 282,423 243,641 221,112
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 4,655 4,564 4,163 3,572 2,825
     Trong đó: Chi phí lãi vay 4,621 4,561 4,152 3,503 2,772
Chi phí bán hàng 150,484 70,941 133,999 139,556 137,239
Chi phí quản lý doanh nghiệp 61,400 45,910 59,888 50,039 56,121
Tổng Chi phí hoạt động 216,539 121,415 198,050 193,167 196,185
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 1,525 979 1,279 284 687
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 35,597 54,987 85,653 50,759 25,614
Lợi nhuận khác 297 33 1,825 129 25
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 35,894 55,020 87,479 50,887 25,638
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 8,296 9,117 16,629 8,434 9,043
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -5 500 -153 629 -4,226
Lợi ích của cổ đông thiểu số 2,394 5,218 5,778 7,040 2,339
Tổng Chi phí lợi nhuận 10,685 14,835 22,254 16,103 7,156
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 27,602
(25,209)
45,402
(40,184)
71,003
(65,225)
41,824
(34,784)
20,821
(18,482)
Khối Lượng 41,450,983 41,450,983 41,450,983 41,450,983 41,450,983
Giá Cuối Kỳ 66.5 72.0 67.0 86.1 76.3
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
3,990
(3,990)
3,828
(3,828)
3,846
(3,846)
4,243
(4,243)
4,874
(4,874)
PE 16.7 18.8 17.4 20.3 15.7
Giá Sổ Sách 27.2 26.8 26.7 27.6 26.6

 

Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất:    DHG    DVN    DGC    TRA    DMC    IMP    VFG    OPC    CSV    DCL    DHT    PMC    AMV    DP3    VMD    JVC    VPS    HAI    NDC    UPH


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357