Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần VICOSTONE - VCS


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Doanh Thu Thuần 1,131,887 1,306,450 1,062,581 1,186,992 965,573
Giá Vốn Hàng Bán 775,235 855,085 706,970 790,264 673,634
Lợi Nhuận Gộp 356,652 451,365 355,611 396,727 291,939
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 9,315 18,917 19,786 18,703 12,461
     Trong đó: Chi phí lãi vay 8,816 8,111 9,066 8,195 6,832
Chi phí bán hàng 35,362 26,590 24,616 27,750 20,970
Chi phí quản lý doanh nghiệp 12,832 10,743 10,912 13,001 11,439
Tổng Chi phí hoạt động 57,509 56,250 55,314 59,454 44,870
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 6,832 6,255 14,474 12,882 7,786
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 305,975 401,370 314,771 350,155 254,854
Lợi nhuận khác N/A -2,744 -2 105 3
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 305,975 398,625 314,769 350,260 254,857
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 46,255 65,209 45,421 48,028 36,308
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 46,255 65,209 45,421 48,028 36,308
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 259,720
(259,720)
333,416
(333,416)
269,347
(269,347)
302,232
(302,232)
218,549
(218,549)
Khối Lượng 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 80,000,000
Giá Cuối Kỳ 61.5 65.5 91.8 73.9 123.5
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
7,279
(7,279)
7,022
(7,022)
6,670
(6,670)
6,656
(6,656)
7,275
(14,550)
PE 8.5 9.3 13.8 11.1 8.5
Giá Sổ Sách 18.5 17.1 17.6 16.9 15.1

 

Vật Liệu Xây Dựng:    VCS    VGC    HT1    CTI    NNC    MVC    BCC    CVT    VHL    BTS    DHA    YBC    VIT    HOM    VTV    PX1    CCM    ACC    CLH    DTC


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357