Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc - AAV


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Doanh Thu Thuần 88,774 227,301 138,348 72,206 31,551
Giá Vốn Hàng Bán 77,492 197,149 121,658 62,975 25,577
Lợi Nhuận Gộp 11,282 30,152 16,690 9,231 5,974
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 646 650 3,831 977 710
     Trong đó: Chi phí lãi vay 646 650 782 977 710
Chi phí bán hàng 211 217 216 112 176
Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,330 3,987 2,389 2,593 2,166
Tổng Chi phí hoạt động 3,187 4,854 6,436 3,682 3,052
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 119 385 593 1,299 498
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 8,230 25,834 10,847 6,849 3,420
Lợi nhuận khác N/A -17 -9 -3 -343
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 8,230 25,817 10,838 6,845 3,077
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,643 5,135 2,777 1,369 615
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số 311 1,066 414 662 301
Tổng Chi phí lợi nhuận 1,954 6,201 3,191 2,031 916
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6,899
(6,588)
21,748
(20,682)
8,475
(8,061)
6,138
(5,476)
2,763
(2,462)
Khối Lượng 14,374,996 14,374,996 12,500,000 12,500,000 12,500,000
Giá Cuối Kỳ 10 10.2 12.7 14.5 N/A
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
2,839
(2,839)
2,552
(2,552)
1,612.2
(1,854)
1,401.7
(1,612)
1,389.6
(1,598)
PE 3.5 4 6.9 9.0 N/A
Giá Sổ Sách 14.3 13.8 12.4 11.9 11.7

 

:


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357