Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty cổ phần Truyền thông VMG - ABC


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018
Doanh Thu Thuần 315,836 349,810 404,959 108,711 128,939
Giá Vốn Hàng Bán 303,441 335,291 390,990 100,732 122,241
Lợi Nhuận Gộp 12,395 14,519 13,970 7,979 6,699
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 376 614 377 80 604
     Trong đó: Chi phí lãi vay 278 608 377 78 311
Chi phí bán hàng 3,872 2,158 2,652 1,142 1,148
Chi phí quản lý doanh nghiệp 6,213 7,060 6,709 5,590 5,365
Tổng Chi phí hoạt động 10,461 9,832 9,738 6,812 7,117
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 6,964 5,280 11,195 5,505 6,000
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 8,992 9,977 15,598 6,586 5,535
Lợi nhuận khác 69 N/A -362 100 -798
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 9,061 9,977 15,236 6,686 4,737
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,303 1,425 3,950 725 1,104
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A -242 N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số -622 1,460 190 -222 201
Tổng Chi phí lợi nhuận 1,681 2,885 3,898 503 1,305
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6,758
(7,380)
8,552
(7,092)
11,528
(11,338)
5,961
(6,183)
3,633
(3,432)
Khối Lượng 20,393,000 20,393,000 20,393,000 20,393,000 20,393,000
Giá Cuối Kỳ 8.9 8.4 8.5 8.9 6.6
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
1,569
(1,569)
1,375
(1,375)
1,160
(1,160)
853
(853)
820
(820)
PE 5.7 6.1 7.3 10.5 8.1
Giá Sổ Sách 28.2 28 27.6 27.1 26.8

 

Công Nghệ Viễn Thông:    FPT    FOX    CMG    SAM    VEC    ST8    SGT    CNN    ELC    POT    TTN    CNC    ITD    ABC    SMT    SRA    UNI    CMT    IFC    SVT


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357