Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre - ABT


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Doanh Thu Thuần 103,359 87,973 112,124 106,474 89,367
Giá Vốn Hàng Bán 82,440 64,546 88,317 80,131 72,637
Lợi Nhuận Gộp 20,919 23,428 23,807 26,343 16,730
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 1,578 1,548 2,042 3,416 3,772
     Trong đó: Chi phí lãi vay 1,265 983 1,993 3,006 3,238
Chi phí bán hàng 4,857 4,919 4,993 5,017 4,847
Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,762 5,418 2,658 2,000 2,082
Tổng Chi phí hoạt động 9,197 11,885 9,693 10,433 10,701
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 1,238 2,154 4,362 15,356 4,157
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 12,960 13,696 18,476 31,265 10,186
Lợi nhuận khác 9 -183 4 110 N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 12,969 13,513 18,480 31,375 10,186
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,751 2,938 2,020 2,029 1,177
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A -1,167 N/A -9 N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 1,751 1,771 2,020 2,020 1,177
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 11,218
(11,218)
11,741
(11,741)
16,460
(16,460)
29,356
(29,356)
9,009
(9,009)
Khối Lượng 11,558,307 11,558,307 11,558,307 11,558,307 11,558,307
Giá Cuối Kỳ 42.5 38.4 39.5 33.8 32.9
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
5,950
(5,950)
5,759
(5,759)
5,758
(5,758)
4,687
(4,687)
2,257
(2,257)
PE 7.1 6.7 6.9 7.2 14.6
Giá Sổ Sách 35.3 36.3 35.6 37.2 34.7

 

Thủy Sản:    VHC    MPC    ANV    SEA    FMC    ACL    DAT    HVG    ABT    SJ1    CMX    AAM    AGF    TS4    SSN    SNC    SPH    SPD    SCO    BLF


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357