Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - ACB


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Doanh Thu Thuần 2,856,540 2,938,604 2,563,243 2,488,262 2,372,811
Giá Vốn Hàng Bán 6,535,477 6,617,477 6,007,831 5,804,195 5,585,859
Lợi Nhuận Gộp -3,678,937 -3,678,873 -3,444,588 -3,315,933 -3,213,048
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 136,198 927,489 249,778 395,040 379,995
     Trong đó: Chi phí lãi vay N/A N/A N/A N/A N/A
Chi phí bán hàng 540,578 595,216 525,726 510,894 462,763
Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,798,929 2,279,898 1,520,206 1,232,829 1,679,283
Tổng Chi phí hoạt động 2,475,705 3,802,603 2,295,710 2,138,763 2,522,041
Doanh thu hoạt động
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 371,447 422,451 328,422 393,709 352,944
Lãi/Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 80,552 -66,506 160,887 68,586 78,423
Lãi/Lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 26,120 -31,012 -18,545 -34,165 5,392
Lãi/Lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 18,446 -17,548 123,170 -74,923 137,835
Thu nhập từ hoạt động khác 133,732 916,720 191,883 355,563 350,605
Thu nhập từ hoạt động góp vốn mua cổ phần 3,325 1,628 11,381 8,012 5,366
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 633,622 1,225,733 797,198 716,782 930,565
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1,691,233 1,884,439 1,840,235 1,972,215 1,624,093
Lợi nhuận khác 15,661 -272,215 -214,904 -311,286 -134,006
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1,706,894 1,612,224 1,625,331 1,660,929 1,490,087
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành -341,005 -246,993 -315,909 -343,016 -345,601
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận -341,005 -246,993 -315,909 -343,016 -345,601
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1,365,889
(1,365,889)
1,365,231
(1,365,231)
1,309,422
(1,309,422)
1,317,913
(1,317,913)
1,144,486
(1,144,486)
Khối Lượng 1,247,165,130 1,247,165,130 1,084,491,417 1,084,491,417 985,901,288
Giá Cuối Kỳ 30.3 29.6 34.1 31.0 40.6
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
4,297
(4,297)
4,119
(4,119)
3,498.3
(4,023)
2,887.0
(3,320)
2,232.4
(2,824)
PE 7.1 7.2 8.5 9.3 14.4
Giá Sổ Sách 17.9 16.9 15.7 14.7 13.8

 

Ngân hàng- Bảo hiểm:    VCB    BID    CTG    TCB    BVH    VPB    MBB    ACB    HDB    EIB    STB    TPB    VIB    BAB    PVI    SHB    LPB    VNR    BIC    NVB


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357