Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang - ACL


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018
Doanh Thu Thuần 373,402 445,189 498,537 468,935 389,305
Giá Vốn Hàng Bán 270,490 346,068 360,044 320,447 292,778
Lợi Nhuận Gộp 102,912 99,121 138,493 148,489 96,527
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 11,159 10,565 11,461 10,102 13,693
     Trong đó: Chi phí lãi vay 11,046 10,548 10,502 9,875 11,945
Chi phí bán hàng 17,814 19,767 15,777 22,753 19,839
Chi phí quản lý doanh nghiệp 11,118 8,588 13,656 9,587 15,096
Tổng Chi phí hoạt động 40,091 38,920 40,894 42,442 48,628
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 2,365 904 1,015 3,237 3,172
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 65,186 61,105 98,615 109,284 51,071
Lợi nhuận khác -79 -29 -409 -121 -160
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 65,107 61,076 98,206 109,163 50,911
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 7,030 6,543 9,521 13,102 5,433
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -37 -16 -29 -184 300
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 6,993 6,527 9,492 12,918 5,733
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 58,114
(58,114)
54,549
(54,549)
88,715
(88,715)
96,244
(96,244)
45,179
(45,179)
Khối Lượng 22,799,675 22,799,675 22,799,675 22,799,675 22,799,675
Giá Cuối Kỳ 38.2 36.3 30 16.8 9.5
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
13,054
(13,054)
12,486
(12,486)
10,352
(10,352)
6,517
(6,517)
2,636
(2,636)
PE 2.9 2.9 2.9 2.6 3.6
Giá Sổ Sách 29.4 26.9 24.8 22.9 18.6

 

Thủy Sản:    VHC    MPC    ANV    SEA    FMC    ACL    DAT    HVG    ABT    CMX    SJ1    SSN    AAM    TS4    AGF    SNC    SPD    SPH    BLF    AVF


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357