Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP - ACV


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Doanh Thu Thuần 4,438,517 4,142,109 3,990,332 4,023,869 3,931,584
Giá Vốn Hàng Bán 2,140,927 2,465,360 1,951,052 2,020,967 1,922,603
Lợi Nhuận Gộp 2,297,590 1,676,749 2,039,280 2,002,902 2,008,981
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 24,873 347,251 26,428 -445,386 964,103
     Trong đó: Chi phí lãi vay 23,405 24,328 22,948 24,245 24,153
Chi phí bán hàng 94,561 81,000 79,294 71,434 74,436
Chi phí quản lý doanh nghiệp 228,767 280,592 211,464 193,655 188,404
Tổng Chi phí hoạt động 348,201 708,843 317,186 -180,297 1,226,943
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 428,983 380,940 512,007 337,018 326,254
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2,470,961 1,430,510 2,309,904 2,617,376 1,192,830
Lợi nhuận khác 2,379 75,375 1,846 982 -937
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2,473,340 1,505,885 2,311,750 2,618,357 1,191,893
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 476,413 253,999 447,445 505,627 217,230
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -242 -10,689 -242 -1,159 -242
Lợi ích của cổ đông thiểu số 3,261 4,149 2,999 2,605 2,766
Tổng Chi phí lợi nhuận 479,432 247,459 450,202 507,073 219,754
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2,000,431
(1,997,170)
1,266,724
(1,262,575)
1,867,547
(1,864,548)
2,116,494
(2,113,889)
977,671
(974,905)
Khối Lượng 2,177,173,236 2,177,173,236 2,177,173,236 2,177,173,236 2,177,173,236
Giá Cuối Kỳ 84.7 90 86.2 90.5 105.0
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
3,325
(3,325)
2,855
(2,855)
2,846
(2,846)
2,563
(2,563)
2,024
(2,024)
PE 25.5 31.5 30.3 35.3 51.9
Giá Sổ Sách 15 14 13.8 12.9 13

 

Hàng không:    ACV    VJC    HVN    SAS    SGN    NCT    NCS    NAS    MAS    ARM    IHK


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357