Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD - AMD


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Doanh Thu Thuần 389,175 640,670 741,137 729,313 493,481
Giá Vốn Hàng Bán 368,538 612,171 718,494 695,222 472,653
Lợi Nhuận Gộp 20,637 28,500 22,642 34,091 20,828
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 5,893 7,719 5,628 53,067 4,964
     Trong đó: Chi phí lãi vay 5,886 6,504 5,622 5,643 4,638
Chi phí bán hàng 3,070 6,434 6,341 5,913 4,249
Chi phí quản lý doanh nghiệp 6,879 6,990 6,631 10,145 12,590
Tổng Chi phí hoạt động 15,842 21,143 18,600 69,125 21,803
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 6,999 7,787 8,845 57,244 12,455
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 11,791 15,144 12,887 22,207 11,481
Lợi nhuận khác -14 2,012 -37 -65 -752
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 11,777 17,156 12,850 22,142 10,728
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 3,028 4,344 3,140 1,610 3,063
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số 735 374 619 -6 209
Tổng Chi phí lợi nhuận 3,763 4,718 3,759 1,604 3,272
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 9,484
(8,749)
13,185
(12,811)
10,330
(9,711)
20,526
(20,532)
7,874
(7,665)
Khối Lượng 163,504,874 163,504,874 163,504,874 163,504,874 163,504,874
Giá Cuối Kỳ 2.2 2.7 3.7 3.6 4.4
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
317
(317)
310
(310)
353
(353)
361
(361)
282
(282)
PE 7.0 8.6 10.4 9.9 15.5
Giá Sổ Sách 11.5 11.1 11 11 10.9

 

Khoáng Sản:    MSR    SQC    KSV    KSB    MVB    HGM    YBC    AMD    LBM    FCM    TVD    NBC    BMC    TCS    MDC    MTA    THT    TC6    TDN    DHM


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357