Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh - BMP


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2020 ]    [ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019
Doanh Thu Thuần 1,019,780 1,159,009 1,069,736 1,177,298 931,295
Giá Vốn Hàng Bán 774,100 905,036 819,292 904,020 720,987
Lợi Nhuận Gộp 245,680 253,973 250,444 273,279 210,309
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 25,860 30,161 27,817 30,501 22,491
     Trong đó: Chi phí lãi vay 9 24 31 31 38
Chi phí bán hàng 88,461 72,250 73,950 66,914 57,238
Chi phí quản lý doanh nghiệp 20,905 48,362 10,226 40,666 17,451
Tổng Chi phí hoạt động 135,226 150,773 111,993 138,081 97,180
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 17,506 15,935 9,727 10,949 510
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 127,845 119,224 149,348 146,386 113,638
Lợi nhuận khác 145 3 64 400 214
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 127,990 119,227 149,412 146,786 113,852
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 25,284 27,759 28,947 29,440 23,501
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 337 -3,093 460 227 -731
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 25,621 24,666 29,407 29,667 22,770
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 102,369
(102,369)
94,561
(94,561)
120,005
(120,005)
117,118
(117,118)
91,082
(91,082)
Khối Lượng 81,860,938 81,860,938 81,860,938 81,860,938 81,860,938
Giá Cuối Kỳ 31.9 42.5 46.2 38.5 41.5
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
5,302
(5,302)
5,164
(5,164)
5,079
(5,079)
5,022
(5,022)
5,284
(5,284)
PE 6.0 8.2 9.1 7.7 7.9
Giá Sổ Sách 31.4 30.2 31 29.5 31.1

 

Nhựa - Bao Bì:    BMP    NTP    AAA    DNP    SVI    INN    HII    DAG    TPP    RDP    MCP    TPC    VBC    DTT    HNP    NSG    HPB    VKC    SPA    VNP


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357