Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành - BTT


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2020 ]    [ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019
Doanh Thu Thuần 60,502 92,245 63,426 74,695 88,554
Giá Vốn Hàng Bán 34,032 58,854 32,839 41,332 53,606
Lợi Nhuận Gộp 26,470 33,390 30,587 33,363 34,948
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 1,593 89 139 30 30
     Trong đó: Chi phí lãi vay N/A N/A N/A N/A N/A
Chi phí bán hàng 5,062 9,951 10,174 6,372 11,185
Chi phí quản lý doanh nghiệp 9,470 9,593 7,967 7,408 8,288
Tổng Chi phí hoạt động 16,125 19,633 18,280 13,810 19,503
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 1,754 3,720 1,588 2,648 1,360
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 10,634 16,213 12,621 20,953 15,623
Lợi nhuận khác 12 286 328 840 340
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 10,646 16,499 12,949 21,793 15,963
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,747 3,634 2,988 4,939 3,197
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -575 -288 -288 -575 N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số -26 -28 -54 N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 2,146 3,318 2,646 4,364 3,197
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 8,448
(8,474)
13,125
(13,153)
10,195
(10,249)
17,429
(17,429)
12,766
(12,766)
Khối Lượng 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000
Giá Cuối Kỳ 34.9 38.7 36.2 35.4 37.5
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
3,652
(3,652)
3,970
(3,970)
4,218
(4,218)
4,246
(4,246)
4,000
(4,000)
PE 9.6 9.7 8.6 8.4 9.4
Giá Sổ Sách 27.4 27.1 26.9 26.3 25

 

Thương Mại:    MWG    PNJ    SVC    DGW    SID    HDC    PET    TAG    KHA    SMC    TNA    BTT    GIL    HTG    HLG    HTC    CCI    SMA    TMC    CMV


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357