Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần DRH Holdings - DRH


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Doanh Thu Thuần 11,571 146,067 5,000 -2,591 14,178
Giá Vốn Hàng Bán 5,962 76,957 N/A -7,128 7,977
Lợi Nhuận Gộp 5,609 69,111 5,000 4,537 6,201
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 5,997 10,280 5,710 418 3,779
     Trong đó: Chi phí lãi vay 5,100 8,933 5,317 6,392 3,763
Chi phí bán hàng N/A 35,599 835 9,867 N/A
Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,856 4,178 7,998 7,275 8,243
Tổng Chi phí hoạt động 11,853 50,057 14,543 17,560 12,022
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 347 654 798 4,173 14
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 7,223 47,884 5,911 4,262 13,837
Lợi nhuận khác 76 -2,074 5 -400 -623
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 7,300 45,810 5,917 3,862 13,213
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 281 6,539 N/A -208 909
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A -2,923 N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số -8 391 31 78 72
Tổng Chi phí lợi nhuận 273 6,930 31 -3,053 981
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 7,011
(7,019)
39,662
(39,271)
5,948
(5,917)
7,070
(6,992)
12,376
(12,304)
Khối Lượng 60,714,083 60,714,083 60,714,083 48,714,150 48,714,150
Giá Cuối Kỳ 9.5 10.2 14.8 14.8 15.6
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
975
(975)
1,062
(1,062)
712
(712)
929.1
(1,158)
1,159.4
(1,445)
PE 9.7 9.6 20.7 12.8 10.8
Giá Sổ Sách 12.8 12.7 12.1 11.6 11.6

 

Bất Động Sản:    VIC    VHM    VRE    NVL    REE    KDH    PDR    SDI    NLG    KBC    DXG    HAG    DIG    HDG    ITA    FLC    SCR    IJC    NBB    SJS


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357