Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL - HMC


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Doanh Thu Thuần 1,076,729 959,119 999,225 975,980 892,469
Giá Vốn Hàng Bán 1,044,968 880,738 938,863 903,776 858,103
Lợi Nhuận Gộp 31,761 78,381 60,362 72,203 34,366
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 5,892 7,743 10,758 6,170 8,513
     Trong đó: Chi phí lãi vay 7,762 6,274 7,335 7,895 8,332
Chi phí bán hàng 11,728 20,090 15,775 21,089 14,769
Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,781 1,788 7,719 10,574 -5,301
Tổng Chi phí hoạt động 21,401 29,621 34,252 37,833 17,981
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 3,507 4,302 4,695 6,577 3,821
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 13,867 53,062 30,806 40,948 20,206
Lợi nhuận khác 1,231 -569 -2,050 445 48
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15,098 52,493 28,757 41,393 20,254
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 3,024 11,082 5,767 8,292 3,970
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 3,024 11,082 5,767 8,292 3,970
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 12,074
(12,074)
41,411
(41,411)
22,990
(22,990)
33,101
(33,101)
16,284
(16,284)
Khối Lượng 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000
Giá Cuối Kỳ 16.5 11.9 11.8 10.1 11.0
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
5,218
(5,218)
5,418
(5,418)
5,151
(5,151)
4,822
(4,822)
3,800
(3,800)
PE 3.2 2.2 2.3 2.1 2.9
Giá Sổ Sách 19.6 20.7 18.8 17.7 16.1

 

Ngành Thép:    HPG    TVN    HSG    VIS    TIS    DTL    POM    NKG    SMC    TLH    VGS    HMC    TTS    DNS    VCA    TDS    DNY    TNB    TNS    KMT


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357