Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát - HPG


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Doanh Thu Thuần 14,963,251 14,386,211 14,188,346 14,260,938 13,000,963
Giá Vốn Hàng Bán 12,342,336 11,825,379 10,925,130 11,379,663 10,035,454
Lợi Nhuận Gộp 2,620,914 2,560,832 3,263,216 2,881,275 2,965,509
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 240,830 206,973 234,345 159,250 171,749
     Trong đó: Chi phí lãi vay 185,199 144,936 141,685 135,220 118,020
Chi phí bán hàng 192,602 191,711 188,484 154,666 143,872
Chi phí quản lý doanh nghiệp 121,634 209,630 51,781 66,201 114,494
Tổng Chi phí hoạt động 555,066 608,314 474,610 380,117 430,115
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 91,859 71,689 79,985 79,416 63,318
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2,157,706 2,024,207 2,868,592 2,580,574 2,598,713
Lợi nhuận khác 13,234 13,123 -20,506 -3,356 9,726
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2,170,940 2,037,330 2,848,086 2,577,218 2,608,439
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 388,694 289,508 445,904 370,255 400,652
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -28,204 -19,179 -6,241 4,591 -14,969
Lợi ích của cổ đông thiểu số 9,656 2,780 6,470 6,785 11,502
Tổng Chi phí lợi nhuận 370,146 273,109 446,133 381,631 397,185
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1,820,106
(1,810,450)
1,769,780
(1,767,000)
2,414,893
(2,408,423)
2,209,157
(2,202,372)
2,234,258
(2,222,756)
Khối Lượng 2,123,797,866 2,123,797,866 2,123,797,866 1,516,969,700 1,516,969,700
Giá Cuối Kỳ 24.8 23.8 32.5 29.5 33.2
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
3,855
(3,855)
4,050
(4,050)
4,348
(4,348)
4,222.1
(5,911)
3,909.2
(5,473)
PE 6.4 5.9 7.5 5 6.1
Giá Sổ Sách 19.9 19.1 18.4 17.2 16.2

 

Ngành Thép:    HPG    TVN    HSG    VIS    TIS    DTL    POM    NKG    SMC    TLH    VGS    HMC    TTS    DNS    VCA    TDS    DNY    TNB    TNS    KMT


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357