Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát - HPG


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018
Doanh Thu Thuần 15,097,266 14,963,251 14,386,211 14,188,346 14,260,938
Giá Vốn Hàng Bán 12,070,462 12,342,336 11,825,379 10,925,130 11,379,663
Lợi Nhuận Gộp 3,026,804 2,620,914 2,560,832 3,263,216 2,881,275
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 305,054 240,830 206,973 234,345 159,250
     Trong đó: Chi phí lãi vay 215,389 185,199 144,936 141,685 135,220
Chi phí bán hàng 269,463 192,602 191,711 188,484 154,666
Chi phí quản lý doanh nghiệp 105,833 121,634 209,630 51,781 66,201
Tổng Chi phí hoạt động 680,350 555,066 608,314 474,610 380,117
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 123,101 91,859 71,689 79,985 79,416
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2,469,554 2,157,706 2,024,207 2,868,592 2,580,574
Lợi nhuận khác 10,259 13,234 13,123 -20,506 -3,356
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2,479,813 2,170,940 2,037,330 2,848,086 2,577,218
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 445,462 388,694 289,508 445,904 370,255
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -15,665 -28,204 -19,179 -6,241 4,591
Lợi ích của cổ đông thiểu số 14,822 9,656 2,780 6,470 6,785
Tổng Chi phí lợi nhuận 444,619 370,146 273,109 446,133 381,631
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2,050,016
(2,035,194)
1,810,450
(1,800,794)
1,767,000
(1,764,221)
2,408,423
(2,401,952)
2,202,372
(2,195,587)
Khối Lượng 2,760,964,815 2,123,797,866 2,123,797,866 2,123,797,866 1,516,969,700
Giá Cuối Kỳ 23.5 24.8 23.8 32.5 29.5
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
2,898
(2,898)
2,956.1
(3,843)
3,109.2
(4,042)
3,340.0
(4,342)
3,245.0
(5,906)
PE 8.1 6.5 5.9 7.5 5
Giá Sổ Sách 16 15.3 14.7 14.2 13.2

 

Ngành Thép:    HPG    TVN    HSG    TIS    VIS    DTL    POM    NKG    SMC    TLH    VGS    TTS    HMC    DNS    VCA    TDS    KMT    TNB    DNY    TNS


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357