Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - HSG


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Doanh Thu Thuần 6,911,281 7,545,437 8,565,926 10,324,782 7,664,142
Giá Vốn Hàng Bán 6,128,869 6,938,344 7,820,275 9,293,673 6,644,960
Lợi Nhuận Gộp 782,413 607,093 745,651 1,031,109 1,019,182
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 203,621 198,228 350,974 217,197 216,378
     Trong đó: Chi phí lãi vay 192,420 187,040 234,555 189,917 216,112
Chi phí bán hàng 434,032 435,816 454,173 505,193 435,970
Chi phí quản lý doanh nghiệp 123,968 113,069 210,931 234,989 239,803
Tổng Chi phí hoạt động 761,621 747,113 1,016,078 957,379 892,151
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 9,348 23,936 133,959 17,919 14,222
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30,140 -116,083 -135,954 91,649 141,252
Lợi nhuận khác 24,289 217,528 25,573 4,535 383
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 54,429 101,445 -110,381 96,185 141,635
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 13,385 33,650 -15,891 13,335 29,923
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -12,164 7,142 8,315 N/A 15,983
Lợi ích của cổ đông thiểu số 4 -5 -24 -4 -25
Tổng Chi phí lợi nhuận 1,225 40,787 -7,600 13,331 45,881
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 53,212
(53,208)
60,647
(60,652)
-102,828
(-102,804)
82,845
(82,849)
95,703
(95,728)
Khối Lượng 384,990,328 384,990,328 384,990,328 384,990,328 349,996,683
Giá Cuối Kỳ 8.6 5.9 11.5 11 18.2
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
244
(244)
354
(354)
1,063
(1,063)
1,861
(1,861)
2,351.0
(2,586)
PE 35.0 16.7 10.8 5.9 7.0
Giá Sổ Sách 13.6 13.5 13.4 13.7 14.4

 

Ngành Thép:    HPG    TVN    HSG    VIS    TIS    DTL    POM    NKG    SMC    TLH    VGS    HMC    TTS    DNS    VCA    TDS    DNY    TNB    TNS    KMT


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357