Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - HSG


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018
Doanh Thu Thuần 7,228,246 6,911,281 7,545,437 8,565,850 10,324,782
Giá Vốn Hàng Bán 6,257,870 6,130,626 6,938,344 7,842,009 9,293,673
Lợi Nhuận Gộp 970,376 780,655 607,093 723,842 1,031,109
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 200,089 205,512 198,228 350,969 217,197
     Trong đó: Chi phí lãi vay 178,350 195,018 187,040 234,555 189,917
Chi phí bán hàng 468,747 433,261 435,816 442,484 505,193
Chi phí quản lý doanh nghiệp 108,332 112,790 113,069 196,384 234,989
Tổng Chi phí hoạt động 777,168 751,563 747,113 989,837 957,379
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 14,939 7,905 23,936 133,953 17,919
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 208,147 36,997 -116,083 -132,043 91,649
Lợi nhuận khác 7,819 9,866 217,528 25,573 4,535
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 215,966 46,863 101,445 -106,469 96,185
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 55,318 11,648 33,650 -15,930 13,335
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -426 -20,487 7,142 11,276 N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số 16 4 -5 -25 -4
Tổng Chi phí lợi nhuận 54,908 -8,835 40,787 -4,679 13,331
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 161,074
(161,058)
55,702
(55,699)
60,652
(60,658)
-101,816
(-101,791)
82,849
(82,853)
Khối Lượng 423,469,489 384,990,328 384,990,328 384,990,328 384,990,328
Giá Cuối Kỳ 7.4 8.6 5.9 11.5 11
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
415
(415)
230.0
(253)
324.6
(357)
968.2
(1,065)
1,691.9
(1,861)
PE 17.9 33.8 16.6 10.8 5.9
Giá Sổ Sách 12.7 12.4 12.3 12.2 12.5

 

Ngành Thép:    HPG    TVN    HSG    TIS    VIS    DTL    POM    NKG    SMC    TLH    VGS    TTS    HMC    DNS    VCA    TDS    KMT    TNB    DNY    TNS


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357