Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh - REE


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018
Doanh Thu Thuần 1,227,121 1,258,648 1,079,235 1,635,278 1,193,337
Giá Vốn Hàng Bán 928,688 914,388 772,241 1,250,370 897,892
Lợi Nhuận Gộp 298,433 344,260 306,993 384,908 295,445
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 82,088 32,890 160,385 -2,754 126,810
     Trong đó: Chi phí lãi vay 102,234 102,808 91,584 62,983 57,548
Chi phí bán hàng 18,327 21,765 16,207 30,888 24,503
Chi phí quản lý doanh nghiệp 43,844 47,951 40,585 91,852 45,487
Tổng Chi phí hoạt động 144,259 102,606 217,177 119,986 196,800
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 94,255 65,156 158,458 46,814 43,845
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 453,516 518,934 415,423 646,800 340,087
Lợi nhuận khác 7,773 1,806 889 4,861 3,143
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 461,289 520,740 416,312 651,661 343,230
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 44,714 61,898 45,617 73,021 24,120
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 2,850 540 520 -4,967 6,706
Lợi ích của cổ đông thiểu số 10,743 23,999 18,098 32,688 18,733
Tổng Chi phí lợi nhuận 58,307 86,437 64,235 100,742 49,559
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 424,468
(413,725)
482,300
(458,301)
388,274
(370,176)
616,295
(583,607)
331,137
(312,404)
Khối Lượng 305,056,367 305,056,367 305,056,367 305,056,367 305,056,367
Giá Cuối Kỳ 38.2 31.8 31.9 29.2 35.0
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
5,985
(5,985)
5,653
(5,653)
5,980
(5,980)
6,131
(6,131)
5,607
(5,607)
PE 6.4 5.6 5.3 4.8 6.3
Giá Sổ Sách 34.7 33.3 31.8 32.5 30.8

 

Bất Động Sản:    VIC    VHM    VRE    NVL    KDH    SDI    REE    PDR    NLG    KBC    DXG    DIG    HAG    HDG    FLC    ITA    NBB    SJS    IJC    SCR


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357