Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC - SMC


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018
Doanh Thu Thuần 4,511,578 4,153,978 4,231,549 4,248,163 4,709,430
Giá Vốn Hàng Bán 4,333,570 4,009,569 4,138,946 4,108,531 4,455,977
Lợi Nhuận Gộp 178,008 144,409 92,603 139,631 253,453
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 62,927 36,872 69,250 10,258 54,362
     Trong đó: Chi phí lãi vay 47,302 35,043 36,234 24,382 33,617
Chi phí bán hàng 48,626 34,860 41,697 46,300 52,097
Chi phí quản lý doanh nghiệp 27,057 35,793 33,631 24,993 49,569
Tổng Chi phí hoạt động 138,610 107,525 144,578 81,551 156,028
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 12,445 4,609 11,423 7,946 6,370
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 51,537 40,997 -42,555 65,134 105,064
Lợi nhuận khác 1,282 2,712 358 264 13,713
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 52,819 43,708 -42,196 65,398 118,778
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 11,768 8,211 2,156 10,471 45,382
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 1,114 -96 -1,180 860 -11,479
Lợi ích của cổ đông thiểu số 4,572 227 -4,016 945 1,430
Tổng Chi phí lợi nhuận 17,454 8,342 -3,040 12,276 35,333
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 39,937
(35,366)
35,593
(35,366)
-43,172
(-39,156)
54,067
(53,122)
84,874
(83,444)
Khối Lượng 54,991,642 54,991,642 54,991,642 54,991,642 41,999,243
Giá Cuối Kỳ 13.9 14.8 13.2 16.9 16.3
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
1,540
(1,540)
2,414
(2,414)
3,118
(3,118)
4,889
(4,889)
5,059
(6,624)
PE 9 6.1 4.3 3.5 2.5
Giá Sổ Sách 24.9 24.2 23.6 25.4 24.8

 

Ngành Thép:    HPG    TVN    HSG    TIS    VIS    DTL    POM    NKG    SMC    TLH    VGS    TTS    HMC    DNS    VCA    TDS    KMT    TNB    DNY    TNS


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357